Pomniki

Pomnik Mieszkańców Gminy Emaus poległych podczas I Wojny Światowej

InfoGdansk
31 stycznia, 2017
Zdjęcie: Pomnik Mieszkańców Gminy Emaus Poległych Podczas I Wojny Światowej

Pomnik wystawiono w 1923 roku dla upamiętnienia pochodzących z Emaus żołnierzy poległych w działaniach I wojny światowej. Kiedyś w gdańskiej przestrzeni takich wojennych pomników (tzw. Kriegerdenkmal) było znacznie więcej, większość z nich przepadła w wirze powojennych przemian.

Monument zobaczyć można przy skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Łostowickiej, przeniesiony tu został z wcześniejszej lokalizacji. Pod pomnikiem znaleziono metalowy pojemnik z dokumentami z 1923 roku, monetami, egzemplarzem gazety „Berliner Illustrierte Zeitung” i listą ponad 100 nazwisk. Pomnik wyremontowano, w odnowionym obelisku osadzono dwujęzyczną tablicę.

Napis KRIEGERDENKMAL FÜR EMAUS UND UMGEGEND VOM HIESIGEN KRIEGERVEREIN 1923 GESTIFTET oznacza POMNIK POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY – MIESZKAŃCÓW EMAUS I OKOLICY WZNIESIONY Z INICJATYWY MIEJSCOWEGO STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW W 1923 ROKU.

W ten sposób znaczenie monumentu zostało nieco zmienione, pomnik upamiętniał żołnierzy niemieckich, teraz nawiązuje do ofiar wojny bez podkreślania ich narodowościowej przynależności.

Zmiana naszym zdaniem słuszna, bo jakby nie patrzeć pomnik w pierwotnej postaci upamiętniał ducha pruskiego militaryzmu.