Pomniki

Pomnik Kindertransportów

InfoGdansk
6 kwietnia, 2016
Zdjęcie: Autorem monumentu Frank Meisler - uratowany w ostatnim gdańskim Kindertransporcie

Pomnik odsłonięto w maju 2009 roku jako upamiętnienie ewakuacji żydowskich dzieci z krajów zagrożonych ekspansją nazistowskiego reżimu. Dzięki transportom do Wielkiej Brytanii uratowano ponad 10 tysięcy osób.

Ewakuacja żydowskich dzieci

Stosunek zachodnich demokracji do prześladowań Żydów jest wstydliwym i raczej pomijanym tematem. Ewakuacje żydowskich dzieci pokazały, że nie wszyscy byli obojętni wobec nadchodzącej tragedii. Z Gdańska w ramach Kindertransportów ewakuowano nieco ponad sto dzieci, na zwiększenie skali tej akcji nie zgodziła się strona brytyjska.

W gdańskim pomniku zawarty jest potężny ładunek emocjonalny. Monument powstał według koncepcji izraelskiego rzeźbiarza Franka Meislera. W sierpniu 1939 roku wyjechał z Gdańska w ramach ostatniego Kindertransportu, w okolicy dworca kolejowego po raz ostatni widział swoich rodziców.

W pomniku widoczna grupka dzieci oczekujących na przyjazd pociągu. Te same postacie zobaczyć można w monumencie ustawionym w Londynie obok stacji kolejowej Liverpool Street Station, to miejsce było punktem docelowym dziecięcych transportów. Gdański pomnik pokazuje zatem dzieci uratowane. Inną treść zawarto w w pomniku ustawionym w Berlinie przy dworcu Friedrichstrasse. Tam mała grupka pokazuje dzieci ocalone dzięki Kindertransportom, a większa symbolizuje dzieci wywiezione do obozów zagłady.

Gdański monument powstał jako trzeci pomnik Kindertransportów i stanowi zamknięcie tego wzruszającego cyklu.