Informacje

Podatek od nieruchomości – stawki, deklaracje, obowiązki

InfoGdansk
6 lipca, 2021

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie uzyskania praw właścicielskich do konkretnej nieruchomości lub poszczególnych jej składników. Wysokość takiej opłaty ustalają jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości – kiedy trzeba go zapłacić?

Obowiązek podatkowy dotyczy każdego właściciela nieruchomości, zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. Na jego wysokość nie ma natomiast żadnego wpływu to, czy nieruchomość przynosi jakieś zyski czy nie, jakiej wysokości są to dochody. Podatek ten uiszczany jest od momentu nabycia prawa własności do nieruchomości lub jej części do czasu trwania obowiązku podatkowego, a więc posiadania (lub użytkowania) danej własności. Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości pojawia się w kolejnym miesiącu po nabyciu nieruchomości, kiedy powstały okoliczności uzasadniające powstanie zobowiązania podatkowego.

Podatek od nieruchomości, niezależnie od przedmiotu opodatkowania, uiszcza się:

  • w przypadku osób fizycznych, jednorazowo do 15 marca lub w 4 ratach rozłożonych propozycjonalne: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz 15 listopada.
  • w przypadku osobowości prawnej, co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. 

Obowiązek dotyczy budynków mieszkalnych, siedzib firmowych, magazynów. Podatek można opłacić w kasie urzędu lub zrobić to przelewem na właściwy rachunek. Deklarację można obecnie rozliczyć online, korzystając ze specjalnego kalkulatora. Pozwala to sprawdzić stawki, właściwie przygotować deklarację IN-1 (dla osób fizycznych) lub DN-1 (dla osób prawnych), wysłać go do urzędu i opłacić właściwą kwotę. 

Można go opłacić gotówką w kasie lub przelewem na rachunek organu podatkowego. Deklarację najwygodniej jest rozliczyć online, korzystając z kalkulatora deklaracji. Dzięki niemu można poznać stawki, przygotować dokument dla Urzędu, wysłać go, a także uiścić określoną kwotę przez Internet. Więcej dowiesz się: https://przyjazne-deklaracje.pl/podatki-od-nieruchomosci-co-nalezy-o-nich-wiedziec/

Kto jest zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości?

Kiedy obowiązek podatkowy powstał, konieczne jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Na jej podstawie wyliczona zostaje bowiem odpowiednia kwota podatku. Kto jednak powinien wypełnić taką deklarację? W rozumieniu przepisów polskiego prawa obowiązek ten ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości, niezależnie od tego, czy są nimi osoby fizyczne czy prawne. Organowi podatkowemu właściwemu dla danej nieruchomości deklarację powinien zgłosić:

  • właściciel,  
  • posiadacz samoistny – osoba, która zarządza  nieruchomością, mimo że nie jest jej właścicielem,
  • użytkownik wieczysty – osoba, która na mocy odpowiednich umów przez określony czas użytkuje nieruchomości i przyjmuje prawa właściciela, 
  • posiadacz zależny – dzierżawca (na podstawie odpowiednich umów) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Szczególne prawa w zakresie wysokości podatku mogą natomiast obowiązywać organizacje pożytku publicznego czy budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Stawki podatku a decyzja jednostki samorządu terytorialnego

Wysokość obowiązku podatkowego od przedsiębiorców i osób fizycznych ustala odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego. Wiele więc zależy tutaj od władz gminy lub miasta. Podatek od nieruchomości nie może być jednak wyższy niż maksymalne stawki podatku, które ustala Ministerstwo Finansów. W 2021 roku, zgodnie z decyzją MF, maksymalny podatek od nieruchomości ustalono na 0,85 zł/mkw w przypadku osób fizycznych i na 24,84 zł w przypadku przedsiębiorców. W większości miejsc w Polsce podatek ten jest jednak niższy. Z możliwości podniesienia podatku (z max. 0,81 w 2020 do 0,85 w 2021) skorzystały natomiast niektóre duże miasta: Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin czy Białystok. Zobowiązanie podatkowe może się jednak znacznie różnić chociażby między dwoma sąsiadującymi ze sobą gminami. Zupełnie inaczej wygląda to np. w przypadku środków transportu: https://przyjazne-deklaracje.pl/przewodnik-po-podatku-od-srodkow-transportu/