Pomniki

Kolumna Fahrenheita

InfoGdansk
22 kwietnia, 2016
Zdjęcie: Upamiętnienie Daniela Gabriela Fahrenheita

Nietypowy pomnik przedstawia kluczowe dla nauki urządzenia: termometr i barometr. Przy termometrze podwójna skala, jedna z nich wskazuje na osobę, której opisywany pomnik jest poświęcony. Monument upamiętnia postać Daniela Gabriela Fahrenheita, wybitnego fizyka uznawanego za wynalazcę termometru rtęciowego.

Daniel Gabriel Fahrenheit urodził się w Gdańsku

Umiejscowienie gabloty jak najbardziej właściwe, Fahrenheit urodzil się w pobliskiej kamienicy przu ul. Ogarnej 95. Jako dwudziestolatek wyjechał z Gdańska. Naukowym pasjom poświęcił się w Holandii i Anglii, doświadczał przy tym biedy i niedostatku. Zmarł przedwcześnie w wieku zaledwie 50 lat, prawdopodobnie jego zdrowiu nie posłużyła praca z rtęcią.

Opisywany pomnik ustawiono pod koniec 2008 roku. Rzeźbę-termometr wykonano według pomysłu Jana Szczypki. Ten profesor gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych wcześniejszą realizacją pomnika Heweliusza ciekawie wzbogacił przestrzeń Starego Miasta.

Całościowa koncepcja tego monumentu została opracowana przez Hannę Klementowską. Pomnik jest bardzo potrzebny, upamiętnia znakomitego naukowca, rozpoznawanego przez turystów z całego świata, rzadko jednak kojarzonego z Gdańskiem.