Informacje

Dźwig HDS- kiedy i jak go używać, a w jakich sytuacjach jest to zabronione

InfoGdansk
22 stycznia, 2021

Transportem HDS określana jest usługa przewozu materiałów i elementów budowlanych oraz konstrukcyjnych. Zarówno osoby prywatne jak i firmy wykorzystują dźwig hydrauliczny, aby profesjonalnie wykonać określoną czynność.

Dźwigi HDS wykorzystywane są nie tylko w budownictwie i transporcie, ale także w leśnictwie, przemyśle oraz wielu innych branżach. Sama praca na dźwigu nie jest prosta i wymaga od operatora wiedzy, umiejętności oraz ogromnego doświadczenia. Operator musi posiadać odpowiednie uprawnienia, aby zachować zasady bezpieczeństwa i profesjonalizm podczas wykonywanych prac.

W instrukcji obsługi pojazdu oraz w przepisach BHP znajdują się jasno określone zasady w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób należy używać dźwigu HDS, aby zagwarantować bezpieczeństwo sobie oraz osobom, które znajdują się w pobliżu pojazdu.

HDS- czym jest i do czego służy

Na placu budowy bardzo często można zauważyć dźwig HDS. Wykorzystywany jest on głównie podczas przenoszenia danych materiałów, elementów lub produktów. Jest to pojazd, który pozwala na załadunek, transport oraz rozładunek towarów lub maszyn przy wykorzystaniu tylko jednego auta.

W zależności od wielkości i rodzaju pojazdu jego ramię po wysunięciu wynosi około 12 metrów, a jego udźwig od 2,5- 16 ton. Większość pojazdów posiada dodatkowe, boczne, wysuwane podpory, które zapewniają ich stabilność podczas pracy.

Bardzo ważne jest, aby podczas obsługi HDS operator posiadał wymagane uprawnienia. Musi on także mieć 18 lat, posiadać prawo jazdy kategorii C oraz zaświadczenie od lekarza, który zaświadcza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac dźwigiem HDS.

Warunki pracy dźwigiem HDS

W przepisach BHP oraz instrukcji obsługi pojazdu zostały jasno określone zasady obsługi dźwigu HDS. Nieprzestrzeganie tych przepisów zagraża życiu lub zdrowiu operatora, a także innych osób znajdujących się w pobliżu pojazdu. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów, aby profesjonalnie i sprawnie wykonywać pracę za pomocą HDS.

Pojazdy HDS (żurawie przeładunkowe) mogą być używane zarówno na otwartym terenie jak i w zamkniętych pomieszczeniach. Jednak istnieje także kilka ważnych zakazów, które ograniczają używanie dźwigu. W otwartej przestrzeni nie należy używać go podczas burzy lub dużego wiatru. Grozi to przewróceniem pojazdu, uszkodzeniem, a także stwarza niebezpieczeństwo przez ograniczoną widoczność. Natomiast w zamkniętych pomieszczeniach należy zwrócić uwagę na wentylację. W przypadku używania HDS na halach lub magazynach, wydzielają i gromadzą się gazy spalinowe, które są niebezpieczne dla organizmu człowieka i mogą doprowadzić do zatrucia.

Przed rozpoczęciem prac dźwigiem HDS ważne jest, aby odpowiednio wybrać lub w razie konieczności przygotować podłoże, na którym będzie stał pojazd. Ustawiony powinien być tylko na twardej, stabilnej i prostej nawierzchni. Jeśli jednak podłoże jest niestabilne należy zastosować podkładki i stabilizatory w celu stabilizacji dźwigu. Dodatkowo można użyć klinów pod koła, dzięki czemu pojazd nie stoczy się. Należy także wziąć pod uwagę dopuszczalne pochylenie żurawia.

Operator dźwigu odpowiada także za odpowiednie przygotowanie zabezpieczenia terenu, na których wykonywane są prace dźwigiem HDS. Ważne jest, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w pobliżu oraz poprosić osoby postronne, aby oddaliły się z miejsca wykonywania prac.

Operator dźwigu HDS musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie zdobyte podczas wykonywania wielu wcześniejszych zleceń. Dźwig powinien być dobrze oświetlony, widoczny z dalszej odległości i mieć zaciągnięty hamulec ręczny co zapobiega przesunięciu lub osunięciu się pojazdu. Natomiast każdy operator dźwigu powinien mieć założone odzież i obuwie robocze, a także kask ochronny.

Przestrzegając tych zasad można zminimalizować lub całkowicie zapobiec powstawaniu niebezpieczeństwa podczas wykonywania usług HDS. Każdy operator dźwigu odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad i dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Usługi HDS- czynności zabronione

Przepisy BHP oraz instrukcja obsługi pojazdów jasno określają jak należy użytkować pojazd HDS oraz wykonywanie jakich czynności jest zabronione. Nieprzestrzeganie zasad stwarza ogromne zagrożenie dla wielu osób znajdujących się w pobliżu. Wśród czynności, które są zabronione można wyróżnić:

  • transportowanie ładunków o przekroczonych wymiarach i wadze;
  • wykonywanie prac uszkodzonym lub niesprawnym pojazdem;
  • przenoszenie ładunków nad ludźmi i stanowiskami roboczymi;
  • wykonywanie prac dźwigiem na niestabilnym podłożu;
  • pracę HDS bez wpisu w dziennik konserwacji lub ważnego dokumentu UDT;
  • przenoszenie materiałów związanych z podłożem.

Przestrzeganie zasad BHP oraz tych określonych w instrukcji obsługi pojazdu powinno być respektowane przez każdego operatora dźwigu HDS. Natomiast złamanie tych zasad może doprowadzić do niebezpieczeństwa i zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób. Każda firma oferująca usługi dźwigowe, transportowe i podnośnikowe muszą stosować się do określonych zasad.

HDS w Gdańsku- gdzie można wynająć

Jeśli chcesz przetransportować duże elementy budowlane lub konstrukcyjne możesz skontaktować się z firmą TRANSPOL z Gdańska. Firma ta oferuje nie tylko usługę HDS, ale także transport specjalistyczny, podnośniki koszowe oraz taxi bagażowe. Pracownicy firmy posiadają wymagane uprawnienia i wieloletnie doświadczenie co gwarantuje profesjonalne, bezpieczne i dokładne wykonanie zlecenia.

Artykuł napisany przy współpracy z firmą TRANSPOL z Gdańska, która oferuje szeroki zakres usług transportowych na terenie Trójmiasta i całego województwa Pomorskiego.

TRANSPOL
ul. Litewska 4 C
80-719 Gdańsk
Telefon: 600-931-087