Informacje

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

InfoGdansk
12 kwietnia, 2022
Zdjęcie: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Źródło: Miasto Gdańsk.

W tym roku przypada 82. rocznica zbrodni popełnionych przez reżim sowiecki na polskiej ludności ze wschodniej części okupowanej Rzeczypospolitej.

Gdańska uroczystość upamiętniająca martyrologię polskiej ludności cywilnej i oficerów
odbędzie się 13 kwietnia o godz. 14.30 przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim.

Zbrodnia Katyńska i deportacja polskiej ludności

Po agresji hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę nastąpił podział Rzeczypospolitej na dwie strefy okupacyjne. Część wschodnia przypadła okupantom sowieckim, którzy powielając zbrodnicze działania okupantów niemieckich rozpoczęli represje i prześladowania polskiej ludności. Tragiczny los czekał polskich oficerów – prawie 22 tys. wojskowych zamordowano w egzekucjach w Katyniu, Charkowie, Twerze, Mińsku i Kijowie.

W kwietniu 1940 roku rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę deportacja wybranych grup polskiej ludności na odległe obszary Związku Radzieckiego. Deportacją objęto elity polskiej ludności cywilnej, zatem rodziny urzędników, naukowców, prawników, kupców czy po prostu osoby posądzone o patriotyczne postawy i zapatrywania.

Upamiętnienie ofiar sowieckich prześladowań nieprzypadkowo przypada na dzień 13 kwietnia. Przywołana data aż trzykrotnie naznaczyła losy ludności polskiej z obszarów okupowanych przez ZSRR.

13 kwietnia 1940 roku rozpoczęła się wspomniana deportacja polskiej ludności na wschodnie obszary Związku Radzieckiego. Dokładnie trzy lata później (13 kwietnia 1943 r.) niemieckie Radio Berlin poinformowało o odnalezieniu w Lesie Katyńskim masowych mogił zamordowanych polskich oficerów. Pół wieku później, 13 kwietnia 1990 roku, rosyjska Agencja Prasowa potwierdziła odpowiedzialność NKWD za organizację i przebieg Zbrodni Katyńskiej.

Nieprzypadkowo więc dzień 13 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zbrodnia Katyńska i sowieckie deportacje – gdańskie upamiętnienie

Gdańskie upamiętnienie tragicznie doświadczonej ludności odbędzie się w sąsiedztwie pomnika Ofiar Golgoty Wschodu przy Kwaterze Sybiraków Cmentarza Łostowickiego. Wspomniany monument został odsłonięty 11 listopada 1998 roku i od wielu lat akcentuje przestrzeń uroczystości związanych z historią Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Uroczystości odbywają się z udziałem Gdańskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Sybiraków oddział Gdańsk, przedstawicieli władz miasta oraz gdańszczan, dla których ten wątek historii jest szczególnie ważny.

Uroczystość nabiera pogłębionego znaczenia w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Konflikt rozpętany przez putinowski reżim potwierdza, że nierozliczone zło prędzej czy później powraca, a próby jego „oswojenia” stanowią drogę do powtórzenia tragicznej historii.