Rozmaitości

Dlaczego usługi kancelarii prawnej są takie ważne?

InfoGdansk
13 października, 2023
Zdjęcie: Prawo obejmuje wiele obszarów otaczającej nas rzeczywistości. Źródło: Wikimedia Commons.

W potocznym przekonaniu praca prawnika kojarzy się z kwiecistymi mowami wygłaszanym pełnej napięcia sali sądowej. Ewentualnie z wizytami w ponurych aresztach śledczych lub zakładach karnych. W rzeczywistości zakres usług prawniczych jest znacznie szerszy i kompleksowo przenika się z funkcjonowaniem gospodarki i szeroko ujmowanym życiem społecznym. I warto podkreślić – usługi adwokatów czy radców prawnych opierać się muszą na dogłębnej wiedzy, wysokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu. W większości trudnych spraw i przypadków pracy prawnika nie da się zastąpić samodzielnie podjętymi działaniami.

Czym zajmuje się kancelaria prawna

Świadczenie usług prawniczych wymaga ukończenia odpowiednich studiów oraz uzyskania aplikacji, potwierdzającej ukończenie prawniczego szkolenia zawodowego. Prawnicy mogą świadczyć usługi samodzielnie, ale często łączą się w większe zespoły, których działanie obejmuje szeroki zakres prawniczej tematyki.

Bez wsparcia prawniczego trudno myśleć o skutecznym przeprowadzeniu wielu transakcji i zamierzeń. Przestrzeń formalnych regulacji składa się z z gąszczu ustaw, innych aktów prawnych i przepisów z licznymi niuansami i interpretacjami. Ich zrozumienie przekracza zazwyczaj możliwości przeciętnego obywatela, stąd niezmienne od stuleci zapotrzebowanie na profesjonalne usługi prawnicze.

Jakie zatem usługi oferuje kancelaria prawna? Przede wszystkim kadra kancelarii prawnej zapewnia doradztwo w wielu obszarach prawniczej przestrzeni. W tym szerokim zakresie wymienić na przykład można obsługę procedur związanych z dziedziczeniem czy podziałem majątku. Szczególnie ważny obszar stanowi obsługa prawna transakcji gospodarczych, wtedy prawnicy wspierają proces negocjacji, przygotowują niezbędną dokumentację i konstruują zgodną z prawem i zabezpieczającą interesy klienta treść umowy.

Ponadto reprezentują klientów przed odpowiednim sądem lub organem administracyjnym. Podejmowane działania obejmują obszar prawa cywilnego i handlowego, prawo spółek i umów, prawa rodzinnego i wiele innych zagadnień.

Pracy kancelariom prawniczym więc nie brakuje, na terenie Warszawy działa na przykład Kancelaria Prawna Capital Legal – https://capitallegal.pl/, która świadczy szeroki zakres usług i porad prawnych. Wspomniana kancelaria obsługuje duże firmy, w tym spółki Skarbu Państwa, ponadto instytucje samorządowe, a także firmy i podmioty o mniejszej skali działania.

Tematem wymagającym szczególnej uwagi i przede wszystkim prawniczych konsultacji jest zakup nieruchomości. Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w tym zakresie wysokiej jakości usługi.

Zakup nieruchomości – dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej

Z wielu powodów. Zakup nieruchomości często stanowi decyzje o wielkim życiowym znaczeniu, do tego jest procesem skomplikowanym i wymagającym spełnienia wielu wymogów formalnych. Wartość transakcji zawieranych między większymi podmiotami jest liczona w dziesiątkach czy
setkach milionów złotych, prawnicze zabezpieczanie takich operacji jest konieczne.

Proces nabycia nieruchomości oznacza też niemałe ryzyko, konsekwencje niedopatrzeń i popełnionych błędów mogą być dotkliwe, długotrwałe, a także prowadzić do poważnych strat finansowych lub znaczącego obniżenia wartości nabytej nieruchomości. Dlatego wsparcie kancelarii prawnej jest co najmniej zalecane, a w wielu sytuacjach niezbędne.

Przy zakupie nieruchomości należy mieć na uwadze nie tylko kwestie finansowania, lecz również rozbudowany zakres uwarunkowań formalnych. Przeczytanie umowy kupna jest zazwyczaj wyzwaniem ponad siły przeciętnego nabywcy. Takie dokumenty zawierają wiele pojęć niezrozumiałych dla niezwiązanych z prawem klientów. Natomiast doświadczony prawnik sprawnie oceni zgodność umowy z obowiązującym prawem i wychwyci ryzykowne zapisy.

Skuteczna finalizacja umowy wymaga przygotowania całego zestawu odpowiednich dokumentów, ich zgromadzenie wymaga wiedzy i czasu. Do tego dochodzą ściśle określone wymogi formalne, takim jest na przykład konieczność sporządzenia aktu notarialnego, bo tylko w takiej formie może być zawarta umowa sprzedaży nieruchomości.

Dzięki prawniczym konsultacjom można też ograniczyć transakcyjne ryzyko. Dokonać tego można poprzez analizę zapisów zawartych w dotyczącej nieruchomości księdze wieczystej, zwłaszcza w działach dotyczących danych osobowych, informacji o obciążeniach i służebności oraz ewentualnym obciążeniu hipotecznym.

Zatem niezbędnych do podjęcia czynności nie brakuje, warto też pamiętać, że nabycie niektórych nieruchomości wymaga spełnienia dodatkowych wymogów i procedur. Mowa o nieruchomościach nabywanych przez cudzoziemców, czy też znajdujących się na terenach przygranicznych. Niuansów i nietypowych sytuacji jest oczywiście znacznie więcej.

Skuteczne nabycie nieruchomości wymaga niekiedy sporządzenia harmonogramu działań, których wykonanie we właściwym czasie i kolejności zakończy się podpisaniem umowy i przeniesieniem prawa własności.

Kupno nieruchomości i co dalej

Podpisanie umowy nie zamyka tematu kupna nieruchomości, bo należy następnie podjąć cały zakres formalnych działań i czynności. Dane nowego właściciela muszą być wpisane do księgi wieczystej. Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego warto też sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wyjściowy stan nabytego lokalu.

Nie wolno przeoczyć kwestii podatkowych, bo nabycie nieruchomości wiąże się z koniecznością uregulowania podatku od czynności cywilno-prawnych lub podatku VAT.

O takim kupnie należy też poinformować odpowiedni urząd gminny lub miejski. Wspomniane czynności muszą być wykonane w określonych terminach i z użyciem konkretnych formularzy.

Wyspecjalizowana pomoc prawna oznacza więc znaczną oszczędność czasu, minimalizuje też ryzyko niedopatrzeń i błędów, o jakie przy takim skomplikowaniu nietrudno.