Rozmaitości

Znaczenie integracji sensorycznej

InfoGdansk
1 lipca, 2024

Integracja sensoryczna odgrywa dużą rolę w rozwoju dziecka, wpływając na jego zdolności motoryczne, poznawcze i emocjonalne. To proces, w którego trakcie mózg przetwarza informacje pochodzące ze zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak, węch.

Prawidłowa integracja sensoryczna umożliwia odpowiednie reagowanie na bodźce, co jest niezbędne do codziennego funkcjonowania. Problemy z przetwarzaniem sensorycznym mogą prowadzić do trudności w nauce, problemów z koordynacją oraz zaburzeń w interakcjach społecznych. Takie osoby mogą doświadczać lęku, depresji i innych problemów emocjonalnych.

Prawidłowe przetwarzanie sensoryczne jest również niezbędne do wykonywania codziennych czynności, jak ubieranie się, jedzenie czy nauka. Pomoc dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej wymaga zrozumienia ich specyficznych potrzeb. Każdy pacjent ma unikalne potrzeby, dlatego ważne jest opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego, który będzie uwzględniał konkretne trudności i cele.

Integracja sensoryczna studia podyplomowe online

Studia na kierunku integracji sensorycznej na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej oferują nie tylko fascynującą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które mogą znacząco poprawić jakość życia wielu osób. Dla tych, którzy są zainteresowani pracą w tej dziedzinie, jest to interesująca ścieżka kariery oferująca liczne możliwości zawodowe i, oczywiście, satysfakcję.

Integracja sensoryczna studia podyplomowe online oferują podstawy neurobiologii i psychologii, a także niezbędną wiedzę z zakresu rozwoju sensorycznego dzieci, diagnozowania zaburzeń sensorycznych czy terapii i interwencji. Studia na tym kierunku obejmują również praktyki zawodowe, które pozwalają zdobyć bezpośrednie doświadczenie w pracy z pacjentami. Praktyki mogą odbywać się w różnych placówkach, takich jak szkoły, szpitale, ośrodki terapeutyczne czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje

Oprócz wspomnianego kierunku na Uczelni Lingwistycznej można również studiować Rytmikę i muzykoterapię w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, która również wspiera rozwój dzieci, zwłaszcza tych z zaburzeniami rozwojowymi (więcej informacji na ten temat: https://ult.edu.pl/studia/rytmika-i-muzykoterapia-w-edukacji-wczesnoszkolnej-i-przedszkolnej). Aby podjąć studia na tym kierunku, niezbędne jest udokumentowane przygotowanie pedagogiczne.

Co ważne, nie ma konieczności posiadania umiejętności gry na instrumencie muzycznym ani dyplomu ukończenia szkoły muzycznej. Zarówno Integracja sensoryczna, jak i Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej to studia online, umożliwiające elastyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących zawodowo lub opiekujących się dziećmi. Absolwenci tych kierunków mogą liczyć na liczne możliwości zatrudnienia m.in. w przedszkolach, żłobkach, szkołach, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych.