Rozmaitości

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce – jak je zdobyć?

InfoGdansk
13 grudnia, 2022

Karta stałego pobytu umożliwia legalne przebywanie i pracę na terytorium Polski. Cudzoziemiec powinien się o nią starać, jeśli chce związać swoją przyszłość z Polską – ma tutaj pracę i planuje mieszkać na stałe. Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały i kto ma do niego prawo?

Zezwolenie na pobyt stały – co warto wiedzieć? 

Warto wiedzieć, kto ma prawo do legalnego pobytu w Polsce. Otóż dotyczy to osób, które posiadają kartę Polaka, a także tych z polskimi korzeniami, które zgłoszą się na egzamin z historii i kultury Polski i zdadzą go w języku polskim u wojewody. Prawo do stałego pobytu mają też osoby, które przebywają w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt czasowy nieprzerwanie od 4 lat. Zezwolenie na pobyt stały otrzyma również obcokrajowiec, który jest małżonkiem polskiego obywatela, jeżeli byli małżeństwem co najmniej 3 lata.   

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Bez wątpienia dla osoby od lat pracującej w Polsce, zezwolenie na pobyt stały, to szansa na stabilne życie. Warto skorzystać z pomocy agencji w zakresie załatwiania wszystkich formalności i tłumaczenia dokumentów. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt stały cudzoziemiec potrzebuje co najmniej zakwaterowania, a więc umowy najmu mieszkania. Jeśli nie posiada się takowego, to firma pośrednicząca może pomóc w jego pozyskaniu. Niezbędny jest numer PESEL oraz adres zameldowania. Przypominamy, że Ukraińcy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. mogą skorzystać z szybkiej możliwości wyrobienia numeru PESEL w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu. Po zameldowaniu można uzyskać automatycznie numer PESEL. Ponadto osoba ubiegająca się o pobyt stały musi mieć jakiś związek z Polską, np. umowę o pracę, studia albo zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski. W ostatni przypadku wymagany jest staż przynajmniej 3-letni. Wcześniej cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, które wydawane jest maksymalnie na okres 3 lat. Dokumenty należy złożyć we właściwym urzędzie miasta lub gminy w wydziale do spraw cudzoziemców. Można zgłosić się osobiście po wcześniejszym umówieniu się albo wysłać dokumenty pocztą. Warto wiedzieć, że w okresie oczekiwania na decyzję, nawet jeśli skończył się już okres zezwolenia na pobyt czasowy, można legalnie przebywać w Polsce. Dzięki karcie stałego pobytu macie swobodny dostęp do rynku pracy i możecie podpisać umowę o pracę nie tylko na czas określony, ale i nieokreślony. Ponadto dzięki karcie stałego pobytu ma się też dostęp do wsparcia socjalnego, choćby 500+ na dziecko. Oczywiście świadczenie socjalne na dziecko dostępne jest dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy są uchodźcami wojennymi, czyli przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. (także tych przebywających w ramach pobytu czasowego).