Wystawy

Wystawa „Nieznane historie Niebieskich Beretów” w Muzeum Gdańska

InfoGdansk
23 lipca, 2023
Zdjęcie: Wystawa "Nieznane historie Niebieskich Beretów". Fot. Muzeum Gdańska.

Formacja tak zwanych Niebieskich Beretów powstała 50 lat temu i z tego rocznicowego powodu w ratuszowej sali zobaczyć można ciekawą wystawę poświęconą tej jednostce wojskowej. Żołnierze opisywanej formacji stacjonowali między innymi w gdańskim kompleksie koszarowym przy ul. Słowackiego i zapisali się również w lokalnej historii miasta i Pomorza Gdańskiego.

Wystawę zobaczyć można w Sali Morskiej Ratusza Głównego Miasta do dnia 16 sierpnia 2023 r.

Niebieskie Berety – wystawa w Muzeum Gdańska

Potoczne określenie „Niebieskie Berety” dotyczyło 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej, żołnierze tej jednostki stanowili elitę Ludowego Wojska Polskiego. Wystawa ciekawie i wielowątkowo opowiada o historii jednostki i jej obecności w życiu lokalnej społeczności.

-Wystawa, którą przygotowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Niebieskie Berety w związku z obchodami 60-lecia formacji, ma za zadanie przypomnienie historii tej jednostki oraz setek mieszkańców Pomorza, którzy w latach 1963-1986 pełnili służbę na rzecz naszego kraju – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Podjęliśmy tego tematu by pokazać, że sfera naszej pamięci o historii nie powinna ograniczać się do wybierania określonych faktów i eksponowania ich. Zamiast tego proponujemy przyjrzeć się temu tematowi z wielu stron, dowiedzieć się nieznanych faktów i finalnie wyrobić sobie własne zdanie.

 

W oddziałach desantowych służyli przede wszystkim poborowi z Pomorza Gdańskiego, a dywizja czynnie angażowała się w lokalne uroczystości i inicjatywy.
Żołnierze pomagali przy remontach i budowach, a nawet podczas niełatwych prac archeologicznych prowadzonych w podziemiach gdańskiego ratusza. Do historii przeszło zaangażowanie jednostki w uroczystości związane ze sprowadzeniem do Gdańska prochów mjr. Henryka Sucharskiego.

Zobacz więcej – Wystawa „Sucharski. Oblicza” w Dworze Artusa

Na wystawie zobaczyć więc można unikatowe zdjęcia, pamiątki, mundury oraz modele uzbrojenia wykorzystywanego przez żołnierzy tej jednostki – między innymi transportera opancerzonego OT-62 TOPAS i radzieckiego lekkiego czołgu pływającego PT-76.
Nie brakuje też wątków trudnych, jedna z sekcji wystawy opowiada o zaangażowaniu pododdziałów dywizji w pacyfikację protestów robotniczych w grudniu 1970 roku, a kolejna o udziale Niebieskich Beretów w siłowym wprowadzeniu stanu wojennego.

Zobacz więcej – Grudzień 1970 – krwawa pacyfikacja Wybrzeża

Inne wątki opisują żołnierską codzienność, poligonowe ćwiczenia oraz udział żołnierzy w misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie.

Warto dokładnie obejrzeć wypełnione batalistyczną dynamiką obrazy, zwłaszcza monumentalne dzieło „Desant morski” autorstwa Henryka Baranowskiego.

Krótka historia Niebieskich Beretów

Opisywana jednostka została sformowana w 1963 roku na bazie 23. Dywizji Piechoty oraz przekazanego przez Marynarkę Wojenną 3. Pułku Piechoty Morskiej. Ostatecznie wprowadzono nazwę 7. Łużycka Dywizja Desantowa, która nie zostawiała wątpliwości co do ofensywnego charakteru jednostki. Zgodnie z planami Układu Warszawskiego Niebieskie Berety miały „zaopiekować” się duńskim wybrzeżem, na szczęście tak zarysowane koncepcje nie zostały zrealizowane.

Zobacz też – Dlaczego warto skorzystać z pomocy wypożyczalni kostiumów w Gdańsku?

15 grudnia 1970 roku Niebieskie Berety zostały objęte stanem wyższej gotowości bojowej, a dzień później skierowane do blokady Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej i Gdańskiej Stoczni Remontowej. Desantowcy zabezpieczali również gmachy wyższych uczelni oraz zablokowali dostęp do gdańskiego centrum od strony Oliwy. Prawdopodobnie pod kołami wozu tej jednostki zginął Kazimierz Stojecki, który stracił życie w pobliżu Dworca Głównego.

7. Łużycka Dywizja Desantowa została przeformowana w1986 roku, na jej bazie powstała 7. Brygada Obrony Wybrzeża.

INFORMACJE
„Nieznane historie Niebieskich Beretów”;
Wystawa w Sali Morskiej Ratusza Głównego Miasta;
ul. Długa 46, 80-831 Gdańsk;
Wystawa do 16 sierpnia 2023 r.