Imprezy

Wykład „665 lat kościoła św. Jana w Gdańsku”

InfoGdansk
18 stycznia, 2023

Centrum św. Jana zaprasza na cykl wykładów „Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką”. Wykłady w ramach tego cyklu odbywać się będą w każdy ostatni wtorek miesiąca z wyjątkiem okresu wakacyjnego.

Wykłady prowadzić będą specjaliści z zakresu historii, historii sztuki, konserwacji zabytków oraz filologii klasycznej.

Wykład w kościele św. Jana w Gdańsku

Będzie o czym opowiadać, bo historia kościoła św. Jana, starań o utrzymanie stabilności kościelnej budowli i wreszcie powojennej odbudowy – to tematy wciągających i pasjonujących opowieści.

Z pierwszym wykładem wystąpi Iwona Berent – kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Historia kościoła św. Jana sięga połowy XIV wieku i związana jest z przestrzennym rozwojem Głównego Miasta w kierunku północnym. Zbudowana blisko Motławy świątynia wkrótce po zakończeniu budowy zaczęła w podmokłym gruncie nierównomiernie osiadać. Nie powiodły się próby ustabilizowania szczególnie zagrożonej przestrzeni prezbiterium. Pamiątką po tych komplikacjach jest doskonale widoczny odchył ściany wschodniej.

Kościół św. Jana został ostatecznie ustabilizowany w latach 90-tych ubiegłego stulecia, prace ułatwiło zastosowanie nowoczesnych technik budowlanych, przede wszystkim betonowych zastrzyków wtłoczonych do głębokości prawie 30 metrów.

Po zakończeniu wieloletniej odbudowy w gotyckim wnętrzu działa Centrum św. Jana prowadzone przez Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Gdański kościół św. Jana – skarbnica sakralnej sztuki

Uwagę zwiedzających przyciąga kamienny ołtarz z początku XVII wieku. Ornamentyka tego dzieła opowiada o życiu i dokonaniach patrona świątyni św. Jana Chrzciciela. W południowej nawie bocznej zobaczyć też można monumentalny nagrobek Nathaniela Schrödera z uskrzydlonym lwem w centralnej części. Symbolika nieprzypadkowa, bo pochowany w tym miejscu gdańszczanin był przez pewien czas prorektorem uniwersytetu w Padwie i zyskał wielkie uznanie w weneckiej republice.

Zobacz więcej – kościół św. Jana w Gdańsku

Warto też zwrócić uwagę na epitafium Aldegundy Zappio, które upamiętnia zmarłą w wieku 10 lat dziewczynkę i jest wyrazem rodzicielskiego smutku i cierpienia.

Po zakończeniu odbudowy do wnętrza kościoła św. Jana wróciło sporo zabytków z między innymi pobliskiego kościoła Mariackiego. Takim obiektem jest na przykład misternie rzeźbiona chrzcielnica ustawiona w północno-wschodniej części świątyni. Niektóre obiekty zostały też niedawno zrekonstruowane – na przykład empora w południowej nawie bocznej i organy chórowe w nawie północnej.

Ciekawych tematów związanych z tym kościołem kolejnym prelegentom z pewnością nie zabraknie.

INFORMACJE
665 lat kościoła św. Jana w Gdańsku. Historia i teraźniejszość;
Wykład w kościele św. Jana;
ul. Świętojańska 50, 80-840 Gdańsk;
31 stycznia 2023 r., godz. 18.00;
Wstęp wolny.