Rozmaitości

W jaki sposób rozliczyć PIT?

InfoGdansk
10 grudnia, 2022

Koniec 2022 roku zbliża się coraz większymi krokami, zatem już niedługo wróci temat corocznego rozliczenia podatkowego.

Nie ma się czego obawiać. Warto w tym celu wykorzystać program komputerowy, bo takie udogodnienie oznacza mniejsze ryzyko popełniania błędu i istotną oszczędność czasu. Dzięki technologicznym udogodnieniom rozliczenie PIT jest więc bardzo łatwe.

Rozliczenie PIT – co warto wiedzieć?

Skąd wzięło się skrótowe słowo PIT, tak często używane w początkowych miesiącach kolejnych lat podatkowych? Od angielskiego Personal Income Tax, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza podatek dochodowy od osób fizycznych, a w potocznym wykorzystaniu również deklarację podatkową.

Najpopularniejszym formularzem deklaracji podatkowej jest PIT-37, z którego korzystają osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników, zatem osoby objęte umową o pracę lub pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych. To najczęściej wykorzystywana deklaracja podatkowa.

Deklaracja PIT-36 dotyczy osób uzyskujących przychód bez pośrednictwa płatnika, najczęściej więc podatników uzyskujących przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Tego rodzaju deklaracja jest też stosowana w przypadku rozliczania strat z lat ubiegłych.

Wiele osób rozlicza się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w takim przypadku rozliczenie podatkowe następuje z wykorzystaniem deklaracji PIT-28. Natomiast PIT-38 znajdzie zastosowanie w przypadku rozliczenia przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych.

Wybór właściwiej deklaracji rozliczenia podatkowego to co najmniej polowa sukcesu. Przed właściwym rozliczeniem należy jeszcze ustalić kilka zasadniczych kwestii. Razem czy osobno? Z jakich ulg i odliczeń od podatku można skorzystać? I czy w ogóle należy podatek zapłacić, bo przecież osoby w wieku do 26 lat w większości przypadków są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozliczenie podatku nie jest trudne, nie trzeba posiadać tajemnej wiedzy księgowej, warto jednak pamiętać – trzeba przestrzegać wyznaczonych terminów (najpóźniej do 2 maja 2023 r.), a przy wypełnianiu podatkowej deklaracji nie należy się śpieszyć.

Jak najłatwiej rozliczyć deklarację PIT

Deklarację podatkową można wypełnić na dwa sposoby. Jeszcze do niedawna przeważały deklaracje papierowe wypełniane w sposób tradycyjny i następnie dostarczane osobiście do właściwego Urzędu Skarbowego lub nadawane listem poleconym w urzędzie pocztowym. Tego rodzaju forma rozliczenia z wolna odchodzi do przeszłości, podatnicy zrozumieli wartość czasu, a wizyty w urzędach pocztowych czasowym oszczędnościom zazwyczaj nie sprzyjają.

Coraz większą popularność zyskują więc rozliczenia z wykorzystaniem programów komputerowych dostępnych też w trybie online. Program do rozliczania PIT minimalizuje ryzyko popełnienia błędu, znacząco upraszcza wypełnienie podatkowej deklaracji, a poprzez możliwość zdalnej wysyłki umożliwia znaczną oszczędność czasu. Nic więc dziwnego, że w 2020 roku aż 18,3 mln rocznych deklaracji podatkowych za rok ubiegły złożono elektronicznie.

Wartych uwagi programów rozliczeniowych jest sporo, warto więc wziąć pod uwagę kilka kryteriów wyboru.

Przede wszystkim program podatkowy powinien posiadać rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości i być zgodny ze standardami Ministerstwa Finansów. Wtedy program działa w konfiguracji z platformą e-Deklaracji, zapewnia więc dostęp do najbardziej aktualnej bazy formularzy podatkowych. Program działający w trybie online powinien posiadać zabezpieczenie w postaci certyfikatu ssl, który czyni wymianę informacji podatnik – platforma rozliczeniowa całkowicie bezpieczną.

Wykorzystanie programu znacząco ułatwia podatkowe rozliczenia. Łatwość edycji i wprowadzania poprawek daje wielką przewagę nad żmudnym wypełnianiem papierowych płacht formularzy. Intuicyjny w obsłudze kreator prowadzi krok po kroku z zachowaniem właściwej kolejności, a błędnie wypełnione pola są wyraźnie oznaczone. I kwestia najważniejsza – wysyłka jest bardzo prosta i zajmuje dosłownie kilka minut. Wcześniej należy przygotować dane osobowe z dowodu osobistego oraz informację o przychodzie z poprzedniego roku podatkowego.

Rozliczenie z wykorzystaniem programu i dostarczeniem deklaracji w trybie online skraca też czas oczekiwania na zwrot nadpłaconych kwot podatkowych. W takim przypadku zwrot następuje w ciągu 45 dni, natomiast po rozliczeniu deklaracją papierową można czekać do 3 miesięcy, czyli dwukrotnie dłużej. Zatem korzyści z wykorzystania programu podatkowego jest naprawdę sporo.