Imprezy

Przechadzki po Oddziale Sztuki Dawnej

InfoGdansk
9 maja, 2024
Zdjęcie: Przechadzki po Oddziale Sztuki Dawnej. Fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na cykl muzealnych spacerów, które przybliżą uczestnikom fascynujący świat dawnego mieszczaństwa gdańskiego.

Na przełomie XVI i XVII wieku Gdańsk był jednym z najbogatszych miast w Europie, a znaczenie miasta wyrażało się też w wysokim poziomie lokalnej architektury i kultury. Do tego doszła rozbudowana obyczajowość miejskich elit z fascynująca warstwą patrycjuszowskiej sztuki i kultury.

Spacery w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Zapraszamy na cykl oprowadzań po Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Raz w miesiącu, w wybraną niedzielę, spotkamy się o godz. 13.00 przy ul. Toruńskiej 1. Nasze edukatorki i edukatorzy zabiorą Was na przechadzkę po ekspozycjach i opowiedzą o dziełach, które są odbiciem wspaniałej (choć czasem problematycznej) historii dawnego Gdańska.

Spacery w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

16.06.2024 „W kręgu gdańskich patrycjuszy: sztuka, zwyczaje, życie codzienne”, Karolina Szyszkowska
07.07.2024 „Z wizytą w domu patrycjusza gdańskiego”, Karolina Szyszkowska
18.08.2024 „Historia i symbolika tryptyku Hansa Memlinga 'Sąd Ostateczny’”, Monika Odalska
15.09.2024 „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki”, Anna Piotrowska
20.10.2024 „Portret w sztuce Gdańska. Patrycjat nie jedno ma imię”, Sara Rokicka
17.11.2024 „Spór o uczynki i zbawienie w dawnej sztuce gdańskiej”, Anna Piotrowska
15.12.2024 „Historia i symbolika tryptyku Hansa Memlinga 'Sąd Ostateczny’”, Sara Rokicka

 

Przydatne informacje:

Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Toruńska 1, Gdańsk;
Wstęp: w ramach biletu wstępu do muzeum
Nie obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona ze względów konserwatorskich (35 osób)
Wydarzenie 16+

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Działania edukacyjne i promocyjne dla publiczności Muzeum Narodowego w Gdańsku.

W świecie patrycjuszy gdańskich – spacer w Muzeum Narodowym

Zwycięskie zakończenie wojny trzynastoletniej złączyło Gdańsk z resztą Królestwa Polskiego. Powrót pod panowanie polskich monarchów oraz hojny zestaw królewskich przywilejów przyczyniły się do niebywałego gospodarczego i kulturalnego rozkwitu nadmotławskiego miasta.

W mieście osiedlali się też kupcy z wielu zakątków Europy, potem nastąpił kolejny napływ w poszukiwaniu wolności wyznaniowych. W tym tyglu wielu narodowości, idei i przekonań zrodziła się unikatowa kultura patrycjatu gdańskiego, który świadomy swego bogactwa i znaczenia nie żałował nakładów na kulturę i sztukę na najwyższym poziomie.

Stąd działalność w nadmotławskim mieście wybitnych architektów i artystów – Antona van Obberghena, rodziny van den Blocke, znakomitych malarzy, bursztynników i medalierów. O wysokim artystycznym i ideowym poziomie mieszczańskiej kultury świadczą wnętrza Ratusza Głównego Miasta i położonego nieco dalej Dworu Artusa.

Barwny świat patrycjatu gdańskiego wydaje się być bardzo odległy, jednak do dzisiaj zachowało się sporo śladów po tym niebywałym rozkwicie miasta Gdańska. Na przykład zabytkowe dwory, które pomimo wielu zmian w wyglądzie budynków i otoczenia nadal przypominają o dawnych mieszczańskich familiach i ich znaczeniu w gdańskiej historii.

Takim zabytkiem jest na przykład Dwór Ferberów – niegdyś własność rodu szczególnie zapisanego w miejskich dziejach.
Interesująco prezentuje się też Dwór Młyniska, którego zabytkowa forma ciekawie koresponduje z industrialnym otoczeniem.

Ślady patrycjuszowskiej świetności nadal można odczytać w ciągu ulicy Polanki, przy której zachowały się pozostałości kilku rezydencji mieszczańskich z dawnych stuleci.

W sąsiedztwie takich posiadłości urządzano też reprezentacyjne założenia parkowe, niektóre z nich nadal przyciągają amatorów odpoczynku na świeżym powietrzu. Taki miejscem jest na przykład Park Oruński uznawany za jeden z najciekawszych parków historycznych w Gdańsku. Natomiast niewielki Park Kuźniczki jest skromnym echem rozległego założenia parkowego, rozparcelowanego w XIX wieku pod budowę linii kolejowej, browaru i zabudowy mieszkalnej.

Muzealny spacer przypomni więc o bogactwie, kolorycie i znaczeniu dawnej mieszczańskiej kultury.