Pomniki

Pomnik Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu

InfoGdansk
2 marca, 2016
Zdjęcie: Pomnik pasuje do otoczenia kościoła św. Brygidy

Pomnik odnosi się do wołyńskiego dramatu z lata 1943 roku, gdy pod kulami, ciosami siekier i wideł nacjonalistycznych bojówek ukraińskich życie straciło kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Monument w formie prostopadłościanu odsłonięto w lipcu 2003 roku, w sześćdziesiątą rocznicę tych tragicznych wydarzeń.

Pomnik wpisuje się w patriotyczną treść otoczenia. W pobliżu kościół św. Brygidy; w latach 80-tych ubiegłego stulecia świątynię uważano za duchowe centrum ruchów solidarnościowych…

Nieco dalej Plac Obrońców Poczty Polskiej upamiętniający jeden z pierwszych dramatów II wojny światowej.