Pomniki

Pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego

InfoGdansk
9 marca, 2016
Zdjęcie: Pomnik ks. Henryka Jankowskiego

Pomnik upamiętnia postać ks. prałata Henryka Jankowskiego, wieloletniego lat proboszcza pobliskiej świątyni św. Brygidy i ważną postać solidarnościowej opozycji.

Wysoki na 2,3 m posąg został odlany w Kijowie według artystycznej koncepcji Giennadija Jerszowa. Artysta zrzekł się honorarium, był to ciekawy gest ze strony tego związanego z Gdańskiem rzeźbiarza. Monument przedstawia prałata z brewiarzem, widoczne są też trzy krzyże nawiązujące do tematyki strajków gdańskich stoczniowców.

Pomnik ustawiono przy skwerze poświęconym prałatowi. Jak wyżej wspomniano, ksiądz Jankowski przez wiele lat (prawie czterdzieści!) był proboszczem pobliskiej parafii, dzięki jego energii i zaangażowaniu kościół św. Brygidy został w latach 70-tych ubiegłego stulecia odbudowany i wypełniony wysokiej klasy dziełami sztuki. W latach 80-tych jako kapelan „Solidarności” wybitnie przyczynił się do rozwoju antytotalitarnej opozycji.

W późniejszych działaniach duchownego pojawiły się również i kontrowersje, np. antysemickie wypowiedzi czy też produkcja i sprzedaż alkoholu. Według doniesień medialnych z grudnia 2018 roku kapłan miał też molestować dzieci, dlatego trwa dyskusja na temat ewentualnego przeniesienia tego pomnika.

W fundamencie monumentu umieszczono tubę z aktem erekcyjnym, egzemplarzami współczesnych gazet i polskimi monetami. Pomnik odsłonięto 31 sierpnia 2012 roku, w  rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

Po uchwale Rady Miasta Gdańska z marca 2019 roku pomnik został usunięty ze skweru przy kościele św. Brygidy.