Kultura

Nadbałtyckie Centrum Kultury

InfoGdansk
16 marca, 2018

Placówka powstała w 1992 roku z przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, działającego w Gdańsku od połowy lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Nowa formuła była rzeczywiście potrzebna, zmiany ustrojowe otworzyły Polskę na świat, a miasto Gdańsk szukało nawiązań do dawnej pozycji w europejskiej kulturze.

Nadbałtyckie Centrum Kultury błyskawicznie wpisało się w nurt międzynarodowej aktywności artystycznej. W działaniach placówki szczególną uwagę ukierunkowano w stronę regionu bałtyckiego. Osobową osią wielu podejmowanych działań i aktywności był Günter Grass, urodzony w Gdańsku laureat literackiej Nagrody Nobla, zasłużony w budowie polsko-niemieckich pomostów porozumienia. Noblista był przez opisywaną placówkę często zapraszany, na wystawach prezentowano też jego dorobek artystyczny.

Imprezy w Nadbałtyckim Centrum Kultury

W trakcie prawie trzech dekad działalności wypracowano bogatą i regularną ofertę festiwalową, wielu imprezom towarzyszy wysoka ranga i zainteresowanie dalece wykraczające poza ramy lokalnego oddziaływania. Warto wymienić niektóre z tych artystycznych przedsięwzięć:

Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem “Dźwięki Północy”;
Festiwal Kultur Świata “Okno na Świat”;
Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych “Swoich kochajcie, sąsiadów poznawajcie”;
Metropolia jest Okey;
Bałtyckie Spotkania Ilustratorów;
Bałtycki Festiwal Nauki;

Działania Nadbałtyckiego Centrum Kultury integrują i zbliżają do siebie środowiska artystyczne z regionu północnej Europy, rzeczywiście przy otwartości i dobrym zaangażowaniu można sobie wiele przekazać. Placówka organizuje też wystawy sztuki, promocje książek, spotkania z ludźmi nauki i kultury, oraz widowiska multimedialne i projekty interdyscyplinarne kierowane do dzieci i osób dorosłych.
Opisywana instytucja prowadzi też działalność wydawniczą dotyczącą organizowanych wystaw, przeprowadzonych sesji naukowych i imprez artystycznych. Wydawniczym hitem stały się opracowania: “Fortyfikacje gdańskie”, „200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku” i „Kamienica w krajach Europy Północnej”.

Gdańska placówka angażuje się również w projekty o międzynarodowym zasięgu oddziaływania, warto wymienić niektóre z nich: „Shared History”, „Nordic Baltic Festival Platform”, czy też „The River //Cities”.

Nadbałtyckie Centrum Kultury działa w zabytkowym Ratuszu Staromiejskim, w którego otwartych wnętrzach mnóstwo nawiązań do patrycjuszowskiej świetności Gdańska. Staraniem placówki przeprowadzono też odbudowę zniszczonego kościoła św. Jana, co było wielkim wyzwaniem konserwatorskim, budowlanym i finansowym. W odbudowanej świątyni funkcjonuje Centrum św. Jana, a jej wnętrze zaskakuje nagromadzeniem wybitnych i unikatowych zabytków sakralnej sztuki.

Od 2004 roku Nadbałtyckim Centrum Kultury kieruje Larry “Okey” Ugwu.

INFORMACJE
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80 – 851 Gdańsk
www.nck.org.pl