Impreza już się odbyła

Informacje

Lux in Oriente. Lux ex Oriente

InfoGdansk
3 sierpnia, 2016
Zdjęcie: Lux in Oriente. Lux ex Oriente

Wystawa w Zielonej Bramie, w oddziale gdańskiego Muzeum Narodowego. Na dwóch piętrach eksponaty o zdumiewającej wartości historycznej, odwołujące się do korzeni polskiej historii i najważniejszych wydarzeń w rodzimych dziejach.

Światło na Wschodzie

Hasło „Lux in Oriente” oznacza „Światło na Wschodzie” i wskazuje na znaczenie przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I. „Lux ex Oriente” to „Światło ze Wschodu” i podkreślenie polskiego wkładu w szeroko pojmowaną działalność misjonarską i ewangelizacyjną.

Relacje polsko-papieskie nie zawsze były łatwe. W XV stuleciu Stolica Apostolska  bezkrytycznie popierała Zakon Krzyżacki i mocno szkodziła polsko-chrześcijańskiej racji stanu. Do historii przeszły też papieskie wypowiedzi z XIX stulecia, nieprzychylne wobec polskich aspiracji niepodległościowych. Z drugiej strony – chrześcijańswo nadało Polsce silną tożsamość, bez której lokalna społeczność podzieliłaby pewnie los Wieletów, Obodrzyców czy Jaćwingów i na dobre zniknęła z kart europejskiej historii…

Wystawa podzielona na pięć zasadniczych części:

I. Polska Piastów (m.in. chrzest, Dagome iudex, śmierć św. Wojciecha, erygowanie struktur kościelnych, koronacja Bolesława Chrobrego, męczeństwo św. Stanisława Bpa, św. Jadwiga);

II. Polska Jagiellonów (m.in. odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego, chrzest Litwy, św. Kazimierz, tytuł prymasa Polski, Jan Łaski, Stanisław Hozjusz, Unia brzeska);

III. Rzeczpospolita Obojga Narodów (m.in. wolność religijna, wojny z Turcją, Jan III Sobieski, nuncjatura w Polsce);

IV. W niewoli (m.in. XIX w., powstanie listopadowe, powstanie styczniowe);

V. Wiek XX – wiek krwi i chwały. Zwieńczeniem ukazanie postaci Jana Pawła II, który połączył historię Polski z historią Stolicy Piotrowej.

Nawiązania do pontyfikatu papieża Jana Pawła II

Symbolicznym zamknięciem przedstawionej tematyki są eksponaty nawiązujące do pontyfikatu Jana Pawła II: dokument potwierdzający papieską nominację Karola Wojtyły, multimedialne przedstawienie pogrzebu papieża oraz odcisk papieskiej dłoni. Symbolika oczywista, papież Jan Paweł II personalnie złączył historię Polski z dziejami Stolicy Apostolskiej.

INFORMACJE
Wystawa „LUX IN ORIENTE – LUX EX ORIENTE. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”;
Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk;
Godziny otwarcia: wtorek-niedziela godz. 10.00-17.00
Bilety wstępu: 1 zł