Zabytki

Kościół św. Jadwigi Śląskiej

InfoGdansk
14 listopada, 2016
Zdjęcie: Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie

W drugiej połowie XVIII wieku przy wiślanym ujściu powstał Neufahrwasser (obecnie Nowy Port), ten nowy ośrodek portowy miał być pruską konkurencją wobec ośrodka gdańskiego. W połowie kolejnego stulecia w opisywanej okolicy mieszkało kilka tysięcy osób wyznania luterańskiego i katolickiego. Dla protestantów w 1839 roku wzniesiono kościół Wniebowstąpienia, katolicy co tydzień wędrowali do położonej w dalekiej Oliwie świątyni św. Jakuba. Stąd też inicjatywa budowy własnego kościoła.

Budowę kościoła św. Jadwigi wsparł pruski król Fryderyk Wilhelm IV

W 1854 roku powstała lokalna gmina katolicka, wierni spotykali się w kaplicy św. Jadwigi działającej przy ówczesnej Sasper Straße 40. Kilka lat później (1857) wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła. Niezbędne fundusze zebrano wśród wiernych Nowego Portu, datki zbierano też na terenie diecezji. Budowę wsparł również pruski król Fryderyk Wilhelm IV, nie pozostali obojętni nawet miejscowi protestanci. W listopadzie 1858 roku dokonano poświęcenia kościoła św. Jadwigi, od tej pory w panoramie Olivaer Straße (obecnie ul. Oliwska) uwagę zwracała bryła jednonawowej świątyni z charakterystyczną wieżą. Niedługo potem (1866) ustanowiono katolicką parafię w obszarze Nowego Portu.

Kościół w niezłym stanie przetrwał dramatyczną wiosnę 1945 roku, dewastacje usunięto z inicjatywy niemieckiego proboszcza Johanessa Meiera. Po jego wyjeździe parafię objął ks. Leopold Pilipowski. Kolejny rozdział otworzył się w 1948 roku, gdy proboszczem ustanowiono ks. Jana Gustkowicza. Niełatwą funkcję pełnił aż 36 lat i wybitnie zapisał się w dziejach tej dzielnicy. Zasługi kapłana podkreśla jego patronat nad jednym z pobliskich placów.

Z kościołem św. Jadwigi związany był bł. ks. Marian Górecki

W dziejach opisywanego kościoła jak w soczewce skupiają się najważniejsze wydarzenia z historii Nowego Portu. Ze świątynią był na przykład związany bł. ks. Marian Górecki, w pobliżu z inicjatywy ks. Gustkowicza ukryto krzyż z budynku koszarowego z Westerplatte, podobne wątki długo można tu wymieniać…

Wewnątrz świątyni zachował się autentyczny wystrój neobarokowy. W ołtarzu głównym wizerunek Matki Bożej, zasłaniany obrazem św. Jadwigi Śląskiej. W kościele również dwa ołtarze boczne: z figurą Jezusa i obrazem MB Nieustającej Pomocy, drugi z rzeźbą i wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Tablice upamiętniają księży Jana Gustkowicza i bł. Mariana Góreckiego, mjr. Henryka Sucharskiego i mszę papieską z Westerplatte.

INFORMACJE
Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku;
ul. Księdza Mariana Góreckiego 18, 80-542 Gdańsk
www.jadwigagda.parafia.info.pl