Niedaleko

Grodzisko w Sopocie

InfoGdansk
4 lipca, 2018
Grodzisko w Sopocie
Zdjęcie: Grodzisko w Sopocie

Początki sopockiego grodziska datuje się na VIII wiek naszej ery, ufortyfikowana osada przez długi czas odgrywała ważną rolę w funkcjonowaniu słowiańskiej ludności Pomorza. Okoliczności zniszczenia grodu nie są do końca jasne, być może nie sprostał atakom wikingów lub państwowotwórczym i ekspansywnym działaniom władców z dynastii piastowskiej.

Grodzisko w Sopocie – oddział Muzeum Archeologicznego

Pierwsze badania archeologiczne tego obszaru przeprowadzono z inicjatywy Hugo Conwentza (1885), wybitnie zasłużonego w dziejach lokalnej i niemieckiej nauki. Potem teren badali kolejni naukowcy narodowości niemieckiej, po II wojnie światowej obszarem zainteresowali się polscy archeologowie i historycy.

Obiekt działa jako oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, dzięki zaangażowaniu tej placówki udanie zrekonstruowano grodowe zabudowania: bramę, chaty i palisadowe umocnienia. Sopockie grodzisko stało się ważnym ośrodkiem archeologicznej i historycznej edukacji. Corocznie w jego przestrzeni odbywają się Festyny Archeologiczno-Historyczne, imprezy plenerowe czy też spotkania integracyjne młodzieży polskiej i zagranicznej. W ich trakcie działają warsztaty dawnych rzemiosł, organizowane są pokazy walk na miecze i topory, prezentacje uzbrojenia, pokazy tańców celtyckich itd.

U stóp Grodziska powstał też nowoczesny pawilon wystawienniczy. W tym nowym obiekcie zobaczyć można wystawę stałą „Najstarsze dzieje Sopotu” opisująca pradzieje południowej strefy obszaru Morza Bałtyckiego. W pracowniach prowadzane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

INFORMACJE
Skansen Archeologiczny – Grodzisko w Sopocie. Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
ul. Jana Jerzego Haffnera 63, 81-171 Sopot
archeologia.pl/grodzisko-sopot