Zabytki

Dwór Ernsttal

InfoGdansk
16 lutego, 2017
Zdjęcie: Dwór Ernsttal w Dolinie Powagi

Zabytkowy dwór (ul. Bytowska 1) powstał w II poł. XVIII wieku,  w zachowanym do dzisiaj budynku formy klasycystyczne, niestety ledwie widoczne spod grubej warstwy zaniedbań i dewastacji. Historia dworu jest słabo udokumentowana i niewiele można powiedzieć o jego dziejach i właścicielach.

Nazwa zabytku nawiązuje do otoczenia określanego mianem Doliny Powagi (niem. Ernsttal), w pobliżu również ujście Potoku Prochowego do Potoku Oliwskiego oraz dwie kolejne doliny: Schwabego i Zgniłych  Mostów.

Obok inne ciekawe zabytki, to Kuźnia Wodna i uratowany przed zapomnieniem Dwór Schwabego  znany obecnie jako hotel Dwór Oliwski.

Po drugiej wojnie światowej dwór Ernsttal działał jako obiekt mieszkalny, wnętrze budynku zostało podzielone na mniejsze kwatery.

Obecnie zabytek błagalnie woła o ratunek, o krytycznej sytuacji mówią przegniłe okiennice, oberwany balkon, zdewastowane i rozszabrowane wnętrza. Oby zabytku nie spotkał los podobnych gdańskich obiektów (Dwór Fiszera, Dwór IV, Dwór V, zajezdnia tramwajowa), które były podpalane przez tzw. „nieznanych sprawców”.

W 2020 roku zabytkowy dworek przejęło Muzeum Gdańska. Dyrekcja placówki planuje rewitalizację budynku i jego przystosowanie do potrzeb wystawienniczo-warsztatowych.