Zabytki

Brama Mariacka

InfoGdansk
22 marca, 2016
Zdjęcie: Brama Mariacka, po stronie lewej Dom Przyrodników, to kapitalna kompozycja renesansu i gotyku

Pierwsza wzmianka o tym obiekcie pochodzi z 1484 roku, brama powstała prawdopodobnie nieco wcześniej. W elewacji wschodniej zobaczyć można dwie wieżyczki, upodobniają budynek do Bramy Chlebnickiej i Straganiarskiej.

Od tej samej strony nad łukiem przelotu bramnego widoczna triada heraldyczna w układzie herbowego pokłonu. Herby Gdańska i Prus Królewskich symbolicznie uznają zwierzchność herbu Królestwa Polski. Heraldyczna niespodzianka również od strony ulicy Mariackiej, to herb Gdańska podtrzymywany przez dwa lwy, to jedno z najstarszych takich przedstawień gdańskiego znaku heraldycznego.

Architektoniczne kontrasty

W fasadzie widoczna też tablica nawiązująca do postaci Alexandra von Humboldta, który był honorowym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, a do historii przeszedł jako twórca nowocześnie pojmowanej geografii.

Z wnętrza bramnego przelotu podziwiać można kapitalne ujęcie ulicy Mariackiej, uznawanej za jeden z najciekawszych zakątków w Polsce. Gotycka brama bardzo ciekawie też kontrastuje z pobliskim Domem Przyrodników, zbudowanym wedle kanonów architektury renesansowej.

Brama została odbudowana w latach 1958-61 i przekazana na rzecz pobliskiej placówki muzealnej. Odbudowę przeprowadzono przy użyciu gotyckiej cegły rozbiórkowej, dlatego trudno odróżnić autentyczne i zrekonstruowane części zabytku.

Obok bramy Mariackiej kamienne rzeźby nazywane inaczej babami pruskimi. Posągi powstały ponad tysiąc lat temu i nawiązują do przedchrześcijańskich dziejów okolicy.