Rozmaitości

4 najważniejsze czynniki decydujące o wyborze firmy do obróbki blach

InfoGdansk
6 marca, 2023

Gięcie blach to proces, który od strony technologicznej nie jest przesadnie skomplikowany, ale praktyka pokazuje, że poprawne jego wykonanie nie jest zadaniem banalnym. Zlecając gięcie lub walcowanie, zlecający powinien zrobić wszystko, żeby upewnić się co do jakości usług realizowanych przez konkretnego wykonawcę.

Najnowsze maszyny i szybki termin realizacji

Gięcie blachy nierdzewnej, walcowanie blach czy ich wycinanie – każdy z tych procesów może być przeprowadzony na różnych maszynach, jednak postawienie na wykonawcę dysponującego jak najnowszym parkiem maszynowym ma wiele zalet. Choć założenia techniczne się nie zmieniają, to nowsze prasy mogą pracować ze znacznie większą dokładnością, co z kolei przekłada się na jeszcze lepsze spasowanie gotowych elementów. To z kolei skraca czas na dalszy montaż półproduktów, więc nawet gdyby cena usługi była wyższa, to finalnie można na takim wyborze oszczędzić.

Nowszy park maszynowy to także zwykle szybsza realizacja zleceń. Przy gięciu i walcowaniu pewnym ograniczeniem mogą być tu fizyczne właściwości obrabianych materiałów, jednak w dużym zakresie za zmniejszenie tempa obróbki cały czas odpowiada charakterystyka obrabiarek. Ten problem może ustąpić, jeśli pracuje się na nowszym parku.

Wybór najlepszej metody obróbki

Co do zasady to zlecający jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz określenie procesu technologicznego wykorzystywanego przy tworzeniu konkretnych elementów, natomiast wsparcie techników po stronie wykonawcy może być nieocenione. Warto szukać firm zatrudniających najlepszych profesjonalistów. Ci będą w stanie już na etapie programowania zadań dla obrabiarek wychwycić ewentualne błędy w projekcie i albo je na bieżąco poprawić, jeśli jest to możliwe w granicy parametrów maszyny, albo zgłosić zamawiającemu.

W pewnym sensie walcowanie blach i ich gięcie jest też sztuką. O ile bowiem znane są parametry fizyczne, jakie należy wykorzystać w obróbce konkretnych stopów, o tyle dostosowanie charakterystyki pracy urządzenia może być w pewnym stopniu subiektywne. Zdarza się, że to samo zadanie można wykonać kilkoma narzędziami i wówczas doświadczenie techników obsługujących obrabiarki pozwala wybrać najlepszą ścieżkę postępowania.

Obniżenie kosztów związanych z transportem

Z logistycznego punktu widzenia rozsądnym rozwiązaniem jest zawsze poszukiwanie wykonawców w niedużej odległości od własnych magazynów lub fabryk. Transport najpierw surowca, a później gotowych produktów może być bardzo kosztowny, jednak jeśli w rozsądnej odległości od własnego obiektu znajduje się hala lepszego wykonawcy, nawet wyższe koszty transportu mogą znaleźć uzasadnienie.

Przez lepszą jakość usług należy rozumieć w tym przypadku takie wykonanie zlecenia, żeby powstała minimalna ilość odpadów zarówno technologicznych, jak i z uwzględnieniem produktów niespełniających norm projektowych. O ile więc bliskość geograficzna jest istotna, to nie może być ważniejsza niż wysoka jakość zrealizowanych obróbek.

Jak szybko ocenić kompetencje wykonawcy?

Bogate portfolio zrealizowanych projektów jest dla zlecającego przedsiębiorcy szansą na zweryfikowanie – przynajmniej wstępnie – kompetencji wykonawcy. Samo ono jednak nie jest argumentem wystarczającym. Koniecznością jest też konsultacja projektowa i weryfikacja opinii choćby w zakresie terminowości czy kontaktu już w czasie realizacji zadania. Dopiero wszystkie te czynniki razem pozwalają wybrać najlepszego wykonawcę, który zrealizuje wycinanie, gięcie blachy nierdzewnej czy walcowanie. Do zaufanych w branży specjalistów należy m.in. firma https://gieciewalcowanie.pl/giecie-blach/.