Książki

Zarys historii Stoczni Gdańskiej 1844-2017

InfoGdansk
22 września, 2017

Niewielkie i treściwe przy tym opracowanie dotyczy dziejów najbardziej znanej polskiej stoczni, w której raz po raz protestowano przeciwko ograniczeniom totalitarnego ustroju. Tematyka protestów jest ogólnie znana, chociaż z rozumieniem ich sensu bywa już różnie. Natomiast w szerszym odbiorze dzieje stoczni stanowią białą plamę, próbą jej choćby częściowego zamazania jest opisywane w tym miejscu opracowanie.

Tematyka stoczniowa zajmuje ważne miejsce w historii miasta Gdańska

Historia gdańskiego budownictwa okrętowego sięga czasów średniowiecza. W 1827 roku powstała stocznia Johanna Klawittera, w której zrezygnowano z metod rzemieślniczych na rzecz nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych.

Dwie dekady później z inicjatywy rządu pruskiego założono Königlicher Korvetten Depot Platz (Królewski Zakład Budowy Korwet), z tego skromnego zakładu wyrosła Kaiserliche Wertf  (Stocznia Cesarska), w której w 19096 roku rozpoczęto pierwszą na świecie seryjną produkcję okrętów podwodnych.

Zobacz też – Skuteczna zmiana ubezpieczyciela – najważniejsze informacje

Zbudowany w tej stoczni U-9 w dniu 22 września 1914 roku w ciągu godziny posłał na dno trzy brytyjskie krążowniki pancerne. Nieco dalej pod koniec XIX wieku powstała prywatna stocznia Ferdynanda Schichaua, w której budowano wielkie statki pasażerskie, krążowniki czy nawet pancerniki!

Po II wojnie światowej zdewastowane i ogołocone zakłady zostały połączone w Stocznię Gdańską. Mozolnie odbudowywany i rozwijany zakład stał się piątą co do wielkości stocznią na świecie i to nie pod względem zatrudnienia (18 tys. pracowników), lecz produkcji okrętowego tonażu! Budowane statki cieszyły się uznaniem nawet najbardziej wymagających armatorów z całego świata. Stocznia Gdańska stała się więc symbolem powojennej odbudowy. Wkrótce potem, już pod leninowskim patronatem, zmieniła się w przestrzeń antytotalitarnego sprzeciwu…

Zobacz też – Jak bezpiecznie pożyczać przez Internet

O takich właśnie tematach opowiada opisywana książka. Autorem gdański przewodnik Jarosław Żurawiński, zatem osoba na co dzień obcująca z niezrozumieniem stoczniowej specyfiki i tematyki.

Opracowanie zostało podzielone na zwarte i ciekawie opisane bloki tematyczne, ich rozszerzeniem fotografie oraz fragment XIX-wiecznej mapy z przedstawieniem obszarów stoczniowych.

Zarys historii Stoczni Gdańskiej – spis treści

Od autora
Najstarsze stocznie w Gdańsku
Początki przemysłu stoczniowego w Gdańsku w XIX w.
Stocznia Cesarska
The International Shipbuilding and Engineering Company Limited
F. Schichau Werft Gmbh
Stocznia Gdańska 1945-1967
Robotniczy protest 14-16 XII 1970 r.
Sierpniowy strajk 14-31 VIII 1980 r.
Budowa Pomnika Poległych Stoczniowców
Stan wojenny i pacyfikacja stoczni 13-16 XII 1981 r.
Stocznia Gdańska im. Lenina 1967-1990
Stocznia Gdańska S.A.
Ważniejsze daty w historii Stoczni Gdańskiej
Kalendarium Placu Solidarności Gdańskiej
Bibliografia
Źródła archiwalne i internetowe

INFORMACJE
Tytuł: Zarys historii Stoczni Gdańskiej 1844-2017
Autor: Jarosław Żurawiński
Wydawnictwo: Fundacja Promocji Solidarności
Stron: 48
ISBN 978-83-915854-5-0
Komentarze
  • w nawiązaniu do historii polecam też ten materiał cyfrowa.tvp.pl/video/ludzie-i-ich-historie,profesor-doerffer,58349861
    18 czerwca, 2022