Rozmaitości

Wycena przedsiębiorstwa – na czym polega i na co trzeba zwrócić uwagę?

InfoGdansk
9 czerwca, 2022

Osoby, które prowadzą swoją własną działalność, często stają przed dość trudnym dylematem. Chodzi tutaj o kwestie finansowe, a dokładnie o to, ile może kosztować ich przedsiębiorstwo, ich firma. Czy to jest kwestia wyłącznie zaspokojenia własnej ciekawości? Otóż nie – jeśli uczestniczysz często w ważnych wydarzeniach gospodarczych, na pewno powinieneś dysponować wiedzą o tym, ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo. Co więcej – informacja ta może przydać się podczas wnioskowania o kredyt. Na czym polega wycena przedsiębiorstwa? Kto się tym zajmuje i na co trzeba zwrócić uwagę?

Wycena przedsiębiorstw – co warto wiedzieć?

Wycena przedsiębiorstwa to zadanie dla profesjonalistów. Polega na ustaleniu, jaka jest faktyczna wartość przedsiębiorstwa. Stosuje się w tym przypadku wybrane metody, których zadaniem jest wykorzystanie danych finansowych, jak i posiadanych informacji. Jeśli potrzebna Ci jest wycena do bardzo ważnych transakcji, warto postawić na taką, która będzie niezwykle rzetelna oraz wykonana z ogromną dokładnością. Wtedy właśnie można liczyć na to, że firma uzyska znacznie lepszą pozycję. Podczas określania wartości przedsiębiorstwa, warto brać pod uwagę różne czynniki, takie jak zakres oraz przedmiot prowadzonej działalności czy też rodzaj lub formę prawną. To wszystko jest niezwykle potrzebne do rzetelnego określenia wartości firmy. Proces wyceny przedsiębiorstwa może być długi i żmudny, jednak jest bardzo potrzebny, więc nie warto na nim oszczędzać.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby transakcyjne – trzy podejścia

Jeśli chodzi o wycenę przedsiębiorstwa, powinni się tym zająć profesjonaliści. Oni doskonale znają ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, a ponadto pewnie już niejednokrotnie tego dokonywali. Obecnie istnieją aż trzy metody, które można wykorzystać podczas tej pracy. Do wyceny pewnych typów aktywów możesz wykorzystać metodę dochodową, majątkową czy też porównawczą.

Metoda dochodowa opiera się na prognozie strumieni przyszłych dochodów, które zostaną zdyskontowane odpowiednią stopą zwrotu. W tym przypadku wartość firmy to wartość jej przyszłych dochodów na dzień wyceny. Jeśli zaś chodzi o podejście majątkowe, polega ona na określeniu wartości firmy bazującym na posiadanych przez niej zasobach. Tutaj możemy śmiało powiedzieć, że wartość firmy to suma aktywów niematerialnych, jak i materialnych pomniejszona o wysokość wszystkich zobowiązań. Ostatnia metoda to metoda porównawcza, która polega na porównaniu firmy z innymi podobnymi podmiotami na rynku.