Niedaleko

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie

InfoGdansk
11 grudnia, 2023
Zdjęcie: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie .

Lubiszewo znajduje się w bliskim sąsiedztwie (ok. 6 km) bardziej kojarzonego Tczewa, ale przez kilkadziesiąt lat miejscowość cieszyła się większym znaczeniem politycznym i administracyjnym.

Pod koniec XII wieku w Lubiszewie powstał gród książęcy, dopiero w 1253 roku książę Sambor II przeniósł siedzibę do szybciej rozwijającego się Tczewa.

Długa historia lubiszewskiego kościoła

O dawnych dziejach Lubiszewa przypomina też zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Trójcy, którego dzieje sięgają czasów panowania książąt pomorskich. Pierwsza wzmianka o lubiszewskiej świątyni pochodzi z 1198 roku, gdy książę Grzymisław przyznał joannitom patronat nad tym kościołem. Joannicki rozdział dziejów trwał prawie dwieście lat, dopiero w 1370 roku zakonnicy sprzedali pomorskie dobra na rzecz zakonu krzyżackiego.

Jeszcze przed wspomnianą zmianą własności wyrósł nowy przybytek sakralny. W 1348 roku w miejscu niewielkiego drewnianego kościoła rozpoczęła się budowa gotyckiej murowanej świątyni. Lubiszewska parafia funkcjonowała do 1596 roku, gdy z decyzji ks. biskupa Hieronima Rozrażewskiego nastąpiło jej włączenie w parafialny obszar pobliskiego Tczewa. Dopiero w 1928 roku nastąpiło przywrócenie parafialnej samodzielności.

W lubiszewskim kościele zachował się dawny wystrój sakralny, który utrzymany jest w stylu barokowo-rokokowym i pamięta czasy XVIII stulecia. Dwa dzieła sakralnej sztuki są jednak znacząco starsze, mowa o figurze Matki Bożej Pocieszenia z końca XIV wieku oraz gotyckiej grupie św. Trójcy pamiętającej początek XV stulecia. Starsze dzieło od wieków otoczone jest kultem wiernych i przyczyniło się do ustanowienia tutejszego sanktuarium.
Warto też zwrócić uwagę na ambonę przypominającą łódź rybacką, o którą wspiera się kotwica i święty Piotr z rybacką siecią.

Kształt chrzcielnicy nasuwa skojarzenia z cielskiem wieloryba, z jego paszczy wynurza się prorok Jonasz z naczyniem do chrzcielnej wody. Natomiast neogotyckie organy powstały w 1914 roku, w latach 2008-2009 został przeprowadzony gruntowny remont tego instrumentu, finansowego wsparcia udzieliła między innymi niemiecka parafia św. Bartłomieja z Kirschhausen koło Frankfurtu nad Menem.

W 1823 roku lubiszewska świątynia została rozbudowana, w trakcie prac wydłużono między innymi zachodnią część nawy.

Ustanowienie sanktuarium w Lubiszewie

Wspomniana figura Matki Bożej Pocieszenia zdobiła wcześniej prywatną kaplicę Czarlińskich w pobliskim Stanisławiu. Dopiero w XVIII wieku nastąpiło jej przeniesienie do lubiszewskiego kościoła, w uroczystości miało wziąć udział aż 10 tysięcy wiernych!
Ze względu na uśmiech Matki Bożej rzeźba stanowi unikat w tym nurcie sakralnej sztuki.

Ołtarz polowy przy kościele św. Trójcy został poświęcony w 2007 roku – w 10. rocznicę ustanowienia lubiszewskiego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Matka Boża z Lubiszewa przyciągała pielgrzymów i wiernych również z dalszych części Pomorza Gdańskiego. Szczególnie wielu pątników nawiedzało świątynię w dniu patronalnego święta – w odpust św. Trójcy obchodzony w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, czyli w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

Starania o utworzenie lubiszewskiego sanktuarium trwały od 1953 roku, gdy trud gromadzenia dokumentów i wielu innych niezbędnych działań podjął ks. proboszcz Paweł Lubieński. Potem starania były kontynuowane przez następców: ks. Stefana Rejewskiego oraz ks. Romana Misiaka.

Zobacz też – Mobilny serwis opon w Gdańsku – rewolucja w wymianie i naprawie opon

Ważna uroczystość odbyła się 3 czerwca 1997 roku, gdy papież Jan Paweł II poświęcił w Gnieźnie korony dla lubiszewskiej Madonny. Niespełna trzy miesiące później (31 sierpnia 1997) nastąpiła koronacja figury przez nuncjusza apostolskiego ks. abpa Józefa Kowalczyka. W uroczystości udział wzięli księża biskupi: Jan Szlaga, Tadeusz Gocłowski, Marian Przykucki, Andrzej Śliwiński i Jan Chrapek.

Wkrótce potem ks. bp pelpliński Jan Szlaga wydał dekret ustanawiający Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie.

Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej

Zatem w tej niewielkiej miejscowości kryje się wyjątkowo interesująca historia oraz bardzo ważny obiekt kultu religijnego.

W pierwszą niedzielę września odbywa się drugi odpust związany z działaniem sanktuarium lubiszewskiego. Pierwszym wspomniany odpust św. Trójcy, a następnym uroczystość Pocieszenia NMP, który odbywa się w pierwszą niedzielę września.

Lubiszewski kościół pod wezwaniem św. Trójcy współtworzy Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej, który powstał w 2017 roku i obejmuje 12 świątyń z obszaru Kociewia i Kaszub – między innymi Bazylikę Katedralną w Pelplinie oraz sanktuaria z Kościerzyny. Warto przypomnieć – Kościerzyna stanowi ewenement w europejskiej skali, bo w tym mieście na terenie jednej parafii znajdują się aż dwa maryjne sanktuaria.