Rozmaitości

Poradnia terapeutyczna w Warszawie

InfoGdansk
14 grudnia, 2022

Pomimo zdumiewającego postępu technicznego, zdecydowanej poprawy warunków życia, dostępności do wszelakiego rodzaju usług i rozrywek – pewnych problemów nie udało się rozwiązać, przybyło też wiele nowych. Niespotykane wcześniej tempo życia i pracy, związany z tym pośpiech i stres prowadzą do wielu trudności z obszarów psychiki i umiejętności społecznych, z którymi bez fachowego wsparcia i spojrzenia z zewnątrz trudno sobie samodzielnie poradzić.

Wiele osób z różnych przyczyn wyrasta też w dysfunkcyjnym otoczeniu i potem z balastem trudnych i zazwyczaj nieuświadomionych doświadczeń odczuwa wielkie trudności w dorosłym życiu.

Trening Umiejętności Społecznych

Takie obciążenia poważnie obniżają satysfakcję z własnego życia, zaburzają relacje z najbliższymi osobami, czy też komplikują zawodowy rozwój i karierę. Warto więc skorzystać z pomocy poradni terapeutycznej, gdzie można uzyskać fachową i co najważniejsze – stałą pomoc w przełamywaniu trudów dnia codziennego, pokonywania obciążeń przeszłości, czy też w poszukiwaniu radości i poczucia sensu życia.

Takim ośrodkiem jest na przykład warszawska poradnia terapeutyczna Rodzina Od Nowa https://rodzinaodnowa.waw.pl/, której zaangażowany i świetnie przygotowany personel wspiera w zmianie obciążających zachowań i nawyków, w ten sposób pomaga w zmianie jakości życia.

Warto wziąć pod uwagę cykl warsztatów znanych jako Trening Umiejętności Społecznych https://rodzinaodnowa.waw.pl/tus/, dzięki tym zajęciom uczestnicy podnoszą poziom jakże ważnych i jak często niedocenianych umiejętności.

Dlaczego umiejętności społeczne są tak ważne? Decydują o naszym funkcjonowaniu w życiu prywatnym i zawodowym, pomagają w nawiązywaniu i budowie zdrowych relacji, wreszcie odgrywają znaczącą rolę w podejmowaniu właściwych decyzji i utrzymaniu konsekwencji działania. Niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, czy przekonań politycznych stanowią więc podstawę naszego życia. Osoba z bogatym zasobem umiejętności społecznych lepiej sobie radzi w krytycznych sytuacjach, łatwiej znosi trudy dnia codziennego, a poprzez rozwiniętą empatię rozumie emocje i potrzeby innych osób.

Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych? Pod opieką doświadczonych terapeutów uczestnicy przechodzą przez kolejne etapy terapii poznawczo-behawioralnej, a poprzez ćwiczenia prawidłowych zachowań i odgrywanie scenek uczą się nowych sposobów reagowania.

Powitalnym uśmiechem, ciepłym głosem i przychylnym spojrzeniem można całkowicie odmienić nawet najbardziej trudną sytuację. Niezbędne są oczywiście szczere i uczciwe intencje, bo jeżeli tego brakuje – wysokie umiejętności społeczne zmieniają się w wyrafinowane techniki manipulacyjne.

Warsztaty uczą też nie zawsze łatwej sztuki odmawiania, zakreślania granic, do tego konsekwencji w decydowaniu i działaniu.

Z Treningu Umiejętności Społecznych powinny skorzystać osoby wycofane, z niską samooceną i trudnościami w nawiązywaniu relacji.

Dlaczego terapie DDA i DD są takie ważne?

DDA i DDD to syndromy i podłoża zachowań, których znaczenie uświadomiono sobie dopiero kilkadziesiąt lat temu.

Czym są wspomniane syndromy i dlaczego świadomość ich istnienia jest taka ważna?

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) stanowi syndrom osobowości i tendencji do określonych zachowań występujący u dorosłych osób, które w dzieciństwie doświadczyły problemu alkoholowego u jednego lub obojga rodziców. W takich rodzinach dzieciom brakuje poczucia bezpieczeństwa i stałości. Wieloletnie doświadczenie lęku, strachu, dezorientacji i samotności prowadzi do wielu obciążeń w dorosłym funkcjonowaniu. Osoby z syndromem DDA mogą więc odczuwać samotność, mają problemy z wyrażaniem uczuć, zaufaniem, co w rezultacie prowadzi do wielkich trudności w budowie dobrych i trwałych relacji. Do tego dochodzi szeroka gama innych destrukcyjnych zachowań i stanów emocjonalnych: niskie poczucie własnej wartości, nadmierny samokrytycyzm, nieumiejętność prowadzenia dyskusji i rozwiązywania sporów.

Syndrom DDD stanowi pojęcie o szerszym znaczeniu, wskazujący na obciążenie w dzieciństwie rodziną dysfunkcyjną, zatem z na przykład uzależnieniem, chorobą psychiczną, samotnym rodzicielstwem, agresją fizyczną lub psychiczną, albo taką i taką.

Gama rodzinnych dysfunkcjonalności jest bardzo szeroka, podobnie jak w przypadku DDA takie obciążenia z dzieciństwa mogą niekorzystnie wpływać na jakość i kierunki dorosłego życia.

Opisywane syndromy mogą objawić się w każdej rodzinie, niezależnie od zamożności, wykształcenia, czy też miejsca zamieszkania. Zatem terapia DDA i DDD https://rodzinaodnowa.waw.pl/dda-ddd/ może dla wielu osób okazać się bardzo przydatna i decydująca dla dalszego życia.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w grupach o charakterze zamkniętym, z udziałem niezmiennego grona uczestników. Taka stałość buduje poczucie pewności i z czasem też zaufania. Wsparcie terapeutów zapewnia właściwą psychoedukację, a obecność innych uczestników zmniejsza poczucie izolacji i daje jakże potrzebne poczucie przynależności do grupy.

Działania terapeutyczne są zorientowane na proces, dlatego ważne jest uczestnictwo na wszystkich zajęciach.

Trudne dzieciństwo, obciążające wspomnienia nie muszą przekreślić sensu dorosłego życia. Świadomość problemu i jego przyczyn jest w tym naprawczym procesie kluczowa, kolejnym etapem powinna stać się właściwie poprowadzona terapia.