Pomniki

Pomnik Synów Pułku

InfoGdansk
9 marca, 2016
Zdjęcie: Pomnik Synów Pułku

Monument ustawiono w dzielnicy Klukowo przy ul. Synów Pułku, pomnikowa lokalizacja jest zatem jak najbardziej właściwa. Na stylizowanym głazie narzutowym wyryta została inskrypcja:

NAZWA ULICY SYNÓW PUŁKU POŚWIĘCONA
NAJMŁODSZYM ŻOŁNIERZOM II WOJNY ŚWIATOWEJ
POLEGŁYM I ZMARŁYM

ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ
HARCERZOM SZARYCH SZEREGÓW
TAJNEGO HUFCA GDYŃSKIEGO
ŻOŁNIERZOM GRYFA POMORSKIEGO
POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM
ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO
BATALIONOM CHŁOPSKIM

TOWARZYSZE BRONI
GDAŃSK 2012

Pomnik upamiętnia najmłodszych uczestników II wojny światowej, którzy jako kilkunastoletni żołnierze wielokrotnie dali dowód najwyższego męstwa, patriotyzmu i poświęcenia. W powojennej historii nadano blisko 6 000 odznak „Syn Pułku”, tak m.in. wyróżniano młodocianych żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy Szarych Szeregów walczących w Powstaniu Warszawskim.

W pobliżu inny monument o patriotycznym przesłaniu, to pomnik Pamięci Mieszkańców Klukowa Pomordowanych w Lasach Piaśnickich.