Postacie

Piotr Krüger (1580-1639)

InfoGdansk
8 marca, 2016
Zdjęcie: Piotr Krüger - nauczyciel Jana Heweliusza

W historii Gdańska zapisał się jako wybitny matematyk, astronom i poważany pedagog. Pochodził z Królewca, w stolicy Prus Książęcych pobierał pierwsze nauki. Edukację kontynuował w Gdańsku, Lipsku i Wittenberdze. Naukowe dociekania i rozważania były jego pasją,  utrzymywał korespondencyjne kontakty z takimi osobami jak Tychon Brahe  (słynny astronom duński) oraz Johann Kepler. To postacie kluczowe w rozwoju europejskiej i nowocześnie pojmowanej nauki.

Nauczyciel Jana Heweliusza

Piotr Krüger związał się ostatecznie z Gdańskiem, od 1609 roku uczył matematyki i poetyki w renomowanym Gimnazjum Akademickim. Z gwarnego i rozgadanego tłumu studentów doskonale wyłowił młodego Johanna Hewelke, w którym zaszczepił pasję do nauki, przede wszystkim do astronomii.

Zobacz też – Jak współpracować z agencją SEO?

Piotr Krüger wydał pionierskie opracowanie z dziedziny trygonometrii i logarytmiki, w dziedzinie astronomii propagował heliocentryczną teorię Kopernika, która w XVII wieku wcale nie była jeszcze tak powszechnie akceptowana. Samodzielnie konstruował przyrządy astronomiczne, być może i w tej tematyce zainspirował Heweliusza, który kilka dziesięcioleci później zasłynął z budowy świetnych lunet i teleskopów.

W obecnym Gdańsku brakuje jakiegokolwiek upamiętnienia tego wybitnego naukowca.