Niedaleko

Muzeum Ziemi Puckiej

InfoGdansk
7 marca, 2018
Muzeum Ziemi Puckiej działa w zabytkowym szpitaliku z XVIII wieku.
Zdjęcie: Muzeum Ziemi Puckiej działa w zabytkowym szpitaliku z XVIII wieku.

Działalność placówki dotyczy tzw. Nordy, czyli północnej części ziemi kaszubskiej. W tym ciekawym obszarze krzyżują się niezliczone wątki lokalnej i szerzej pojmowanej historii.

Już w przedpiastowskich czasach w okolicach obecnego Pucka działała świetnie rozwinięta osada portowa. Za I Rzeczypospolitej kolejni królowie próbowali stworzyć zawodową flotę z prawdziwego zdarzenia i Puck w tych dążeniach odgrywał kluczową rolę. Funkcję tutejszego starosty sprawował między innymi Jan Sobieski – król Rzeczypospolitej i jeden z najważniejszych autorów tzw. odsieczy wiedeńskiej. 10 lutego 1920 roku w Pucku z udziałem gen. Józefa Hallera odbyła się ceremonia zaślubin Polski z morzem, a już kilka miesięcy później nad pobliskimi wodami latały samoloty z biało-czerwoną szachownicą – w mieście powstała baza Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Tematów badawczych zatem nie brakowało i w 1970 roku powołano Stację Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie. Nazwa długa i skomplikowana, ale region rzeczywiście ciekawy i upamiętnienie jego znaczenia i historii było coraz bardziej oczywistą koniecznością. W 1973 roku w zabytkowym budynku puckiego „Szpitalika” udostępniono wystawę stałą poświęconą kaszubskiej kulturze ludowej, potem na potrzeby wystawiennicze adoptowano kolejne obiekty: budynek kuźni przy ul. Bogusława oraz kamienicę z północnej pierzei rynku.

W 1980 roku placówkę wyniesiono do rangi Muzeum Ziemi Puckiej, trzydzieści lat później patronem ustanowiono Floriana Ceynowę – wybitnego pisarza i etnografa uznawanego za „ojca kaszubskiego regionalizmu”.

W ramach Muzeum Ziemi Puckiej działa kilka ciekawych oddziałów:

Szpitalik
Tradycje puckiego szpitalnictwa sięgają XIV stulecia, gdy poza miejskimi murami powstała zabudowa dla osób zakaźnie chorych, potem też starych, kalek i ubogich. Szpitalny kompleks przepadł podczas wojen polsko-szwedzkich i został odbudowany dzięki fundacji ustanowionej przez króla Jana III Sobieskiego. W opisywanym w tym miejscu obiekcie niewielki przytułek funkcjonował aż do lat 60-tych ubiegłego stulecia.

Warsztat szewski w Muzeum Ziemi Puckiej.

Warsztat szewski w Muzeum Ziemi Puckiej.

W budynku zobaczyć można wystawę stałą poświęconą lokalnym i etnograficznym tematom. Pracę tutejszej ludności ciekawie opisują warsztaty: szewski, krawiecki, tkacki, rogarski i obróbki drewna. Sporo eksponatów dotyczy lokalnej sztuki ludowej i tematyki kaszubskiego regionalizmu. Sekcja „Lecznictwo na Ziemi Puckiej” nawiązuje do historii tego muzealnego budynku.

Kamienica Mieszczańska
W obiekcie funkcjonuje dział historyczno-archeologiczny puckiego muzeum. Na wystawie eksponaty opisujące dzieje osadnictwa na Ziemi Puckiej od czasów epoki kamienia: narzędzia krzemienne, naczynia, popielnice twarzowe i ozdoby. Archeologicznym unikatem jest brązowy skarb znaleziony na obszarze obecnego Władysławowa. Dłubanka dębowa z VIII wieku to zabytek przedpiastowskiej historii, gdy u ujścia Płutnicy działała spora osada portowo-handlowa.

Kolejne wystawy opisują historię Ziemi Puckiej w czasach księstwa pomorskiego, panowania Zakonu Krzyżackiego i późniejszych… Sporo miejsca poświęcono tematyce zaślubin Polski z morzem, symbolika tego aktu dalece wykraczała poza lokalny obszar i czasowe ramy międzywojennego dwudziestolecia. W kamienicy również rekonstrukcja wnętrza mieszczańskiego z XIX stulecia.

Zagroda w Nadolu
Oddział funkcjonuje w znacznym oddaleniu od Pucka, bo w położonym 30 km dalej Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim. Zagrodę z XIX wieku objęto konserwatorską ochroną z obawy przed zniszczeniem podczas budowy pobliskiej elektrowni jądrowej. Z atomowej inwestycji nic nie wyszło, za to już w 1987 roku mały skansen udostępniono pierwszym zwiedzającym.

Obecnie zagroda obejmuje domostwo z gospodarczą zabudową: studnią, piwnicą, wozownią, gołębnikiem, kieratem, pasieką, wędzarnią i chlebowym piecem. Majątek należał do rodziny gburskiej, zatem do bogatych i dobrze prosperujacych gospodarzy.

Hallerówka
Kolejny zamiejscowy oddział Muzeum Ziemi Puckiej. Drewniana willa z Władysławowa przez pewien czas należała do gen. Józefa Hallera, który chętnie w niej bywał podczas miesięcy wakacyjnych. Ten wysoki rangą oficer przeszedł do historii jako dowódca Błękitnej Armii, zaangażowanej między innymi w przejęciu Pomorza Gdańskiego po zakończeniu I wojny światowej. Po zamachu majowym zdystansował się wobec sanacyjnej władzy i zbliżył do ugrupowań o opozycyjnym charakterze.

W drewnianym budynku wystawa stała o wymownym tytule „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały” – to zbiór pamiątek związanych z gen. Hallerem i jego „Błękitną Armią”. W muzealnym oddziale również wystawy o innej tematyce:

„Letnicy przyjeżdżają… Wypoczynek letni na Ziemi Puckiej 1880-1980”. Opowieść o rozwoju turystyki w północnej części Kaszub. W tej części m.in. pokój letnika ustylizowany na modę międzywojennego okresu, przedstawienie rozwoju plażowej mody oraz fotografie dotyczące letniskowej tematyki.

„Augustyn Necel (1902-1976). Rybak, pisarz i gawędziarz kaszubski” – to wystawa poświęcona wybitnemu piewcy kaszubskiej kultury. W tej części gabinet z rodzinnego domu, pamiątki i multimedialna prezentacja z opisem życia i twórczości tej ciekawej postaci.

„Leon Golla – wyrzeźbiony rybacki świat” – wystawa o rybaku z Wielkiej Wsi (obecnie Władysławowo), który drewnianą rzeźbą opowiadał o lokalnym życiu i historii.

INFORMACJE
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy
Plac Wolności 28, 84-100 Puck
www.muzeumpuck.pl