Impreza już się odbyła

Imprezy

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”

InfoGdansk
15 sierpnia, 2019
Zdjęcie: Międzynarodowa konferencja naukowa „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”

W 80. rocznicę podpisania przez Ribbentropa i Mołotowa paktu o nieagresji wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyli 23 sierpnia 2019 r., Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”.

80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

Oprócz uczestników reprezentujących Polskę, wezmą w niej udział historycy i muzealnicy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Rumunii, Mołdawii i Ukrainy.

Do oficjalnego układu Ribbentrop-Mołotow, dołączony został tajny protokół na mocy którego, Hitler i Stalin podzielili obszar Europy Środkowo-Wschodniej na swoje strefy wpływów. Waga tego dokumentu dla dyskusji o genezie wybuchu II wojny światowej jest nie do przecenienia. Zawarte w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. na Kremlu porozumienie pomiędzy dwoma dyktatorami zmieniło losy świata. Poza tym, że potwierdzono w nim wolę dokonania rozbioru Polski na drodze wojny, zmówiono się także w sprawie Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i należącej do ówczesnej Rumunii Besarabii. Sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji faktycznie oznaczał, że agresywne plany Stalina i Hitlera wobec niepodległych państw, które postawiono w roli przedmiotów podporządkowanych realizacji interesów Niemiec i ZSRS, weszły w fazę realizacji.

Tajny układ przesądził o losach Europy

Konferencja ma być przede wszystkim dyskusją o znaczeniu tajnej zmowy Hitlera i Stalina z 1939 r. dla historii świata. Nie jest to jednak jedyny cel, jaki postawili przed nią organizatorzy. Międzynarodowe spotkanie historyków i muzealników w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, będzie także ważną okazją do refleksji i dyskusji o doświadczeniu dalekosiężnych skutków porozumienia niemiecko-sowieckiego z 1939 r. dla poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie ich doświadczenia kataklizmem II wojny światowej.

Ważnym elementem konferencji będzie zatem sprawa kształtowania współczesnych narracji muzealnych o genezie wybuchu wojny w 1939 r. i wiążąca się z nią kwestia prób współczesnego zakłamywania prawdy o wojennym sojuszu Związku Sowieckiego i III Rzeszy w latach 1939-1941.

INFORMACJE
Międzynarodowa konferencja naukowa „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”
23-24 sierpnia 2019 r.;
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
Pl. W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk;
Wstęp wolny.