Zabytki

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

InfoGdansk
22 grudnia, 2016
Zdjęcie: Kościół przy ul. Łąkowej - początkowo szpitalna kaplica

Nieduża świątynia została ciekawie wkomponowana w ciąg zabudowy ulicy Łąkowej. Kościół początkowo pełnił funkcję kaplicy szpitala katolickiego działającego w pobliżu od połowy XIX stulecia. Kaplicę ufundowała Felicitas Tietz, donatorka o wybitnej umiejętności pozyskiwania funduszy. W dniu 26 VIII 1857 roku wmurowano kamień węgielny sprowadzony z rzymskich katakumb, do roku 1860 prace budowlane prowadzono według projektu Juliusza Augusta Lichta.

Początkowo świątynia pełniła funkcję kaplicy szpitalnej

Wybudowany obiekt pełnił funkcję kaplicy szpitalnej, ale do świątyni zachodzili też katolicy z Dolnego Miasta. W 1894 roku skromna kaplica została rozbudowana, powstało wtedy wnętrze dla pięciuset wiernych. Kolejną rozbudowę przeprowadzono w 1911 roku, mimo tych zmian zachowano jednolity charakter bryły kościoła.

Po II wojnie światowej świątynię objęli polscy księża diecezjalni. Dość szybko usunięto ślady wojennych dewastacji, znacznie większym wyzwaniem stała się duszpasterska działalność w specyficznej już wtedy przestrzeni Dolnego Miasta. Na mszach świętych odnotowywano znikomą frekwencję, później dzięki staraniom ks. Franciszka Lądowicza mieszkańcy wykazywali znacznie większe zainteresowanie działalnością świątyni. Z pewnością sytuację utrudniał brak plebanii, co ograniczało możliwości prowadzenia działań duszpasterskich.

Zobacz też – Jakie są objawy zaburzeń hormonalnych?

W 1949 roku przy opisywanym kościele erygowano parafię obejmującą zasięgiem Dolne Miasto i część Olszynki. Do tej pory świątynia działała jako filia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja.

Posługa kapłańska ks. Stanisława Bogdanowicza

Od 1 V 1975 roku posługę proboszcza pełnił ks. Stanisław Bogdanowicz. Nowy proboszcz ożywił uśpioną parafialną wspólnotę, przeprowadzono ważne inwestycje, powstała m.in. tak potrzebna plebania. Przy pracach angażowała się też lokalna społeczność, był to bez wątpienia ciekawy rozdział dziejów Dolnego Miasta. Cztery lata później (1979 r.) ksiądz Bogdanowicz objął probostwo kościoła Mariackiego – największej ceglanej świątyni świata!

Wewnątrz kościoła sporo neogotyckiego wyposażenia: ołtarz główny z figurą Maryi Niepokalanie Poczętej, obraz Miłosierdzia Bożego i figura Serca Pana Jezusa.

INFORMACJE
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku
ul. Łąkowa 34A, 80-769 Gdańsk
niepokalanegopoczecia.pl