Imprezy

Inscenizacja bitwy pod Świecinem

InfoGdansk
4 sierpnia, 2022
Zdjęcie: Inscenizacja bitwy pod Świecinem.

Inscenizacja historyczna odbędzie się 6 sierpnia 2022 roku. Zorganizowane z rozmachem widowisko przypomni o przewlekłej i wyczerpującej dla zaangażowanych stron wojnie trzynastoletniej.

Stawką konfliktu było odzyskanie przez Polskę Pomorza Gdańskiego i życiodajnego dostępu do bałtyckiego wybrzeża.

Bitwa pod Świecinem rozegrała się 17 września 1462 roku. W zaciekłym starciu wojska krzyżackie doznały klęski, bitwa przyniosła zwrot w przedłużającym się konflikcie zbrojnym.

Widowisko historyczne w Świecinie

Rekonstrukcja historyczna bitwy sprzed 560 lat odbędzie się z udziałem bractw rycerskich z całej Polski. W inscenizacji wystąpią piechurzy, konni, atrakcją wartą szczególnej uwagi będzie pokaz formowania obozu z wykorzystaniem wozów taborowych.

W rycerskim obozowisku na zwiedzających czekać będzie wiele wiele atrakcji: prezentacja średniowiecznych ubiorów, możliwość ubrania rycerskich zbroi, czy też degustacji potraw przygotowanych na podstawie średniowiecznych receptur. Do tego taki typowo obozowy zgiełk z przedstawieniem zajęć średniowiecznych rycerzy i zaciężnych żołnierzy.

Jak dojechać na inscenizację bitwy pod Świecinem? Z drogi nr 218 Wejherowo-Krokowa należy zjechać w prawo, jadąc z kierunku przeciwnego skręt w lewo, pole historycznego widowiska znajduje się kilometr dalej.

Główne widowisko odbędzie się o godzinie 15.00, ale goście będą mile widziani już dwie godziny wcześniej.

Bitwa pod Świecinem – klęska wojsk Zakonu Krzyżackiego

W lutym 1454 roku na Pomorzu Gdańskim wybuchło antykrzyżackie powstanie, wkrótce potem król Kazimierz Jagiellończyk ogłosił inkorporację Pomorza w granice Królestwa Polskiego.

Pierwsze miesiące przyniosły pasmo oszałamiających sukcesów, Krzyżacy zostali wyparci z większości pomorskich zamków i miast, zakonni bracia utrzymali się tylko w Malborku i Chojnicach.

Dobra passa skończyła się jesienią 1454 roku, gdy w bitwie pod Chojnicami rozdyskutowane i kiepsko dowodzone pospolite ruszenie zostało rozgromione przez mniej liczne, za to zdyscyplinowane oddziały krzyżackie. Wspierani przez Rzeszę i papiestwo Krzyżacy odzyskali większość utraconych wcześniej terenów, a wojna przerodziła się w wieloletni konflikt z udziałem kosztownych wojsk zaciężnych.

Stronie polskiej ewidentnie brakowało wyrazistego i bezkompromisowego dowodzenia. Dopiero pod dowództwem marszałka nadwornego Piotra Dunina wojska królewskie zyskały nową dynamikę.

10 września 1462 roku oddziały polskie ruszyły w kierunku Pucka, tydzień później Polacy wsparci odziałem gdańskim założyli warowny obóz pod wsią Świecino. Pod wpływem dobrze pamiętanych doświadczeń husyckich obóz został zabezpieczony wozami taborowymi.

Wkrótce potem nadeszły liczniejsze oddziały krzyżackie dowodzone przez Fritza Ravenecka. Krzyżacy sprowokowani atakiem polskiej jazdy nierozważnie zaatakowali umocnione obozowisko. Zakonni zaciężni ponieśli dotkliwe straty, po śmierci Ravenecka ich armia poszła w rozsypkę i została niemal doszczętnie wybita przez nieustających w pościgu Polaków.

Zwycięska bitwa potwierdziła dowódcze talenty Piotra Dunina, działania strony królewskiej wreszcie nabrały dawno nie widzianych dynamiki i rozmachu.

W lipcu 1463 roku rozpoczęło się oblężenie kontrolowanego przez Krzyżaków zamku w Gniewie, po kolejnej klęsce wojsk zakonnych w bitwie na Zalewie Wiślanym, upadku twierdzy gniewskiej i przejęciu Pucka korzystne dla strony polskiej zakończenie wojny było coraz bardziej realne. Pokój toruński zawarty jesienią 1466 roku przywrócił Polsce Pomorze Gdańskie, królestwo zyskało też zasobne ziemie warmińskie, a Krzyżacy niemal całkowicie stracili znaczenie w tej części Europy.

Zobacz też – Prace malarskie, czyli na czym polega praca malarza?

Impreza odbędzie się według koncepcji zaproponowanej przez Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy i przy organizacyjnym wsparciu Krokowskiego Centrum Kultury i wójta Gminy Krokowa.
Patronatu honorowego użyczył Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

INFORMACJE
Inscenizacja historyczna bitwy pod Świecinem;
6 sierpnia 2022 r., godz. 13.00-18.00;