Muzea

Galeria Stała Polskiej Sztuki Nowoczesnej

InfoGdansk
3 listopada, 2017
Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Nowoczesnej
Zdjęcie: Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Nowoczesnej

Opisywana galeria działa w ramach Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Placówka od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w zabytkowym Pałacu Opatów Oliwskich. Historia tego zabytkowego budynku też bardzo ciekawa, rokokowy pałac powstał w połowie XVIII wieku z inicjatywy opata Jacka Rybińskiego. W XIX stuleciu stylowy obiekt służył kolejno opatom mianowanym przez pruską administrację, rodzinie Hohenzollernów i wreszcie lokalnym urzędnikom.

W 1926 roku zabytek przeznaczono na cele muzealne. Niedługo potem (01.05.1927) w zabytkowych wnętrzach udostępniono ekspozycję opisującą dzieje ziemi gdańskiej.

Zniszczony pod koniec II wojny światowej pałac odbudowano na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W otwartym wkrótce potem muzeum prezentowano zbiory o charakterze etnograficznym. W 1965 roku w pałacowym skrzydle urządzono wystawę Sztuki Ludowej Pomorza Gdańskiego. Przełomowy dla muzeum okazał się rok 1989, gdy placówka stała się autonomicznym Oddziałem Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. W lutym 1990 r. po raz pierwszy zaprezentowano Stałą Galerię Polskiej Sztuki Współczesnej – niezwykły przekrój przez twórczość najważniejszych polskich artystów powojennego okresu.

Wystawy w Oddziale Sztuki Nowoczesnej

Kolekcję polskiego malarstwa współczesnego poszerza zbiór dzieł z końca XIX i początku XX wieku. Dzięki tak utrzymanej chronologii prześledzić można ciekawą ewolucję malarstwa krajowego. Prawie trzysta prac odnosi się do wielu nurtów malarskiej sztuki: romantyzmu, historyzmu, realizmu, koloryzmu czy też malarstwa metaforycznego.

W kolekcji obrazy m.in. Jana Matejki, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego, Józefa Pankiewicza i Zdzisława Beksińskiego – zatem artystów o kluczowym wpływie na kształt polskiej kultury. Spora część zbiorów dotyczy twórczości malarzy związanych z Wybrzeżem, w tym powstającym z wojennych zniszczeń obszarze odnaleźli wiele tematów i inspiracji do artystycznej pracy.

W galerii również spora kolekcja rzeźby współczesnej. Prace dotyczą m.in. twórczości najważniejszych artystów regionu: Stanisława Horno-Popławskiego, Adama Smolany i Elżbiety Szczodrowskiej.

INFORMACJE
Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Sztuki Nowoczesnej
ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
Tel. 58 552 12 71 wew. 124
www.mng.gda.pl