Impreza już się odbyła

Imprezy

Festiwal „Wilno w Gdańsku”

InfoGdansk
2 września, 2021
Zdjęcie: Festiwal "Wilno w Gdańsku".

Interdyscyplinarny festiwal kulturalny podkreśla wielowątkowe związki łączące Wilno z nadmotławskim miastem. Przez kilka dni odbywać się będą spotkania literackie, koncerty, wystawy, dyskusje i pokazy filmowe.

Formułę festiwalu ciekawie poszerzy Jarmark Wileński z bogatą ofertą wyrobów regionalnych.

Związki Gdańska z Wileńszczyną

Po zakończeniu II wojny światowej nastał czas realizacji podjętych przez tzw. Wielką Trójkę ustaleń, stąd przesiedlenia setek tysięcy ludności ze wschodniej części przedwojennej Rzeczypospolitej. W zniszczonym Gdańsku nowego życia szukało wielu mieszkańców Wilna i okolic – w kolejnych latach mieli odegrać wybitną rolę w dziejach, nauce i kulturze nadmotławskiego miasta.

Kresowi przesiedleńcy uczestniczyli w odbudowie zabytkowego centrum Gdańska, na przykład rzeźbiarz Alfons Łosowski z wielkim zaangażowaniem podjął się żmudnej rekonstrukcji Złotej Kamienicy – jednego z najwspanialszych zabytków gdańskiej architektury renesansowej.

Natomiast kadra Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie wybitnie zasłużyła się w organizacji i działaniu gdańskiej Akademii Medycznej. Zrządzeniem losu blisko tej uczelnianej placówki powstała siedziba doskonale kojarzonego Teatru Miniatura, który pod nową nazwą kontynuował tradycje Wileńskiego Teatru Łątek.

Wileńskim kręgom miasto zawdzięczało też wysoki poziom literackiej twórczości, do czego przyczynił się na przykład Zbigniew Żakiewicz. Natomiast komiksy Janusza Christy do dzisiaj bawią niezliczone rzesze najmłodszych czytelników. Warto też wspomnieć o popularyzatorskiej aktywności prof. Andrzeja Januszajtisa, czy też wileńskich korzeniach wieloletniego prezydenta miasta Pawła Adamowicza.

Kresowi przybysze dali więc zniszczonemu miastu wiele ciekawych idei i impulsów do dalszego rozwoju. Nieprzypadkowo więc w sierpniu 1998 roku władze samorządowe Wilna i Gdańska podpisały porozumienie o szeroko ujmowanej współpracy.

Początek kresowej odsłony gdańskiej historii ciekawie podkreśla pomnik „W hołdzie Kresowianom”, który został odsłonięty w 2015 roku w pobliżu Bastionu Żubr. Działający wówczas w tym miejscu dworzec kolejowy Kłodno był dla kresowych przesiedleńców pierwszym doświadczeniem gdańskiej przestrzeni.

Gdańsko-wileńskich związków jeszcze nie koniec. W dwóch gdańskich świątyniach (kościół Mariacki oraz Najświętszego Serca Jezusowego) zobaczyć można wizerunki Matki Bożej Ostrobramskiej – znaczenie tego obrazu w dziejach kresowej Rzeczypospolitej jest powszechnie znane.

Zatem opinia o Gdańsku jako najbardziej wileńskim mieście na świecie (oczywiście poza Wilnem) nie powinna dziwić.

Program Festiwalu „Wilno w Gdańsku”

Tegoroczna edycja festiwalu trwać będzie od 3 do 5 września, większość zaplanowanych wydarzeń odbędzie się na Dziedzińcu Forum Gdańsk. W Kawiarni Filmowej „W Starym Kadrze” (ul. Lawendowa 2/3) wyświetlane będą projekcje Festiwalu Filmów Emigracyjnych. Natomiast w placówce Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Targu Rakowym 5/6 prezentowana będzie wystawa „Powroty Czesława Miłosza na Litwę”.

W niedzielę 5 września o godz. 9.00 w kościele św. Trójcy zostanie odprawiona msza św. w intencji wilnian oraz gdańszczan o wileńskich korzeniach.

Na wspomnianym jarmarku działać będzie ok. dwudziestu punktów handlowych z ofertą m. in. wileńskich miodów, serów, wypieków i wyrobów artystycznych. Podczas jarmarku będą nieodpłatnie rozdawane egzemplarze Magazynu „Kurier Wileński”.

Program gdańsko-wileńskiej imprezy

3 września 2021, piątek

12.00 – 20.00 Jarmark Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

9.00 – 19.00 Powroty Czesława Miłosza na Litwę | Wystawa fotografii | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Biblioteka Główna | Targ Rakowy 5/6 (we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha
Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku oraz Kwartalnikiem Znad Wilii)

12.00 – 20.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Prezentacja działalności wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Siostra Michaela Rak i wolontariusze | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00 – 20.00 Tatarzy na Litwie oraz Tatarzy litewscy w dokumentach archiwalnych | Wystawy plenerowe prezentowane dzięki współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00 – 20.00 Warsztaty z wicia palm wileńskich i tradycyjnego wyplatania „pająków” (lit. „sodas”) | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00 – 20.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka Znad Wilii oraz galeria obrazów Znad Wilii w Gdańsku | Romuald Mieczkowski | Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00 – 22.00 Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Prowadzący Agata Lewandowski | Kawiarnia Filmowa W Starym Kadrze, ul. Lawendowa 2/3

16.00 – 19.00 Spotkania, rozmowy, debaty | Prezentacja Magazynu Kurier Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

16.00 – 16.45 Uroczyste otwarcie Festiwalu Wilno w Gdańsku 2021 oraz Jarmarku Wileńskiego | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

16.45 – 17.15 Koncert zespołu Fajerlech z Wilna | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

17.15 – 18.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Spotkanie z Siostrą Michaelą Rak z wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

18.00 – 18.30 W domu wroga | Spotkanie z Barbarą Szczepułą wokół jej najnowszej książki
W domu wroga, zawierającej zbiór reportaży o ludziach, w tym pochodzących z Wilna i Wileńszczyzny, którzy po II wojnie światowej rozpoczęli w Gdańsku nowe życie | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

18.45 – 21.00 Koncerty zespołów wileńskich | Rokas ir Eglė Kašėtos, Will’N’Ska, Planeta Polar | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

4 września 2021, sobota

10.00 – 20.00 Jarmark Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

9.00 – 15.00 Powroty Czesława Miłosza na Litwę | Wystawa fotografii | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Biblioteka Główna | Targ Rakowy 5/6 (we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku oraz kwartalnikiem Znad Wilii)

10.00 – 20.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Prezentacja działalności wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Siostra Michaela Rak i wolontariusze | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00 – 20.00 Tatarzy na Litwie oraz Tatarzy litewscy w dokumentach archiwalnych | Wystawy plenerowe prezentowane dzięki współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00 – 20.00 Warsztaty z wicia palm wileńskich i tradycyjnego wyplatania „pająków” (lit. „sodas”) | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00 – 20.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka Znad Wilii oraz galeria obrazów Znad Wilii w Gdańsku | Romuald Mieczkowski | Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00 – 22.00 Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Prowadzący Agata Lewandowski | Kawiarnia Filmowa W Starym Kadrze, ul. Lawendowa 2/3

11.15 – 20.00 Spotkania, rozmowy, debaty | Prezentacja Magazynu Kurier Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

11.15 – 12.00 Rzemiosło i kulinaria wileńskie | Rozmowy z gośćmi i prezentacje wystawców Jarmarku Wileńskiego | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.15 – 12.45 Koncert zespołu Fajerlech z Wilna | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00 – 13.45 Wileńskie korzenie gdańszczan. Wokół gdańskiej, wileńskiej i bałtyckiej tożsamości | Rozmowa o tożsamości, pograniczu i wielokulturowości z udziałem: Bogdana Borusewicza (Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), Bożeny Kisiel (Prezes Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej) oraz Birutė Jonuškaitė (Prezes Związku Pisarzy Litwy) | Prezentacja magazynu No More Amber. The Baltic Literary Review 1 | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

14.00 – 14.45 Wielokulturowość Wilna | Spotkanie z dr. Józefem Szostakowskim na temat jego książki Dawne Wilno w tyglu kultur oraz Romualdem Mieczkowskim, połączone z prezentacją kwartalnika Znad Wilii | Prowadzący dr Tomasz Snarski i Romuald Mieczkowski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

15.00 – 15.30 Niespodzianka wileńska | Dziedziniec Forum Gdańsk

15.30 – 16.00 Koncert zespołu Will’N’Ska | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

16.15 – 17.00 Między obecnym a nieobecnym | Rozmowa z prof. Marią Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego wokół książki Eduwidma. Rzeczy i miejsca nawiedzone oraz Tomaszem Grzywaczewskim na temat jego reporterskiej książki Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

17.15 – 17.45 Maranta | Spotkanie autorskie z Birutė Jonuškaitė na temat jej książki Maranta | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

18.00 – 18.45 Nieobecny (reż. Romuald Mieczkowski, Agata Lewandowski) | Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Pokaz filmu dokumentalnego o wileńskim poecie Sławomirze Worotyńskim | Prowadzący Agata Lewandowski i Romuald Mieczkowski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

19.00 – 21.00 Koncerty zespołów wileńskich | Rokas ir Eglė Kašėtos, Will’N’Ska | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

21.00 – 22.00 Kolega Mela Gibsona (reż. Sławomir Gaudyn, scenariusz Tomasz Jachimek), występuje Łukasz Kamiński | Emisja spektaklu Polskiego Studia Teatralnego
w Wilnie – Teatr Studio | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

5 września 2021, niedziela

9.00 – 10.00 Uroczysta Eucharystia w intencji wszystkich wilnian oraz gdańszczan o wileńskich korzeniach pod przewodnictwem o. dra Tomasza Janka OFM Conv. (gwardiana klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku, rektora Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku oraz duszpasterza Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski) | Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4

10.00 – 17.00 Jarmark Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00 – 17.00 Tatarzy na Litwie oraz Tatarzy litewscy w dokumentach archiwalnych | Wystawy plenerowe prezentowane dzięki współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej | Dziedziniec Forum Gdańsk

11.00 – 17.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka Znad Wilii oraz galeria obrazów Znad Wilii w Gdańsku | Romuald Mieczkowski | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00 – 17.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Prezentacja działalności wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Siostra Michaela Rak
i wolontariusze | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00 – 17.00 Spotkania, rozmowy, debaty | Prezentacja Magazynu Kurier Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00 – 22.00 Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Prowadzący Agata Lewandowski | Kawiarnia Filmowa W Starym Kadrze, ul. Lawendowa 2/3

12.00 – 12.40 Literatura (nie tylko) kresowa | Spotkanie autorskie z Aleksandrem Jurewiczem oraz Romualdem Mieczkowskim wokół ich twórczości literackiej, połączone z promocją antologii poezji Romualda Mieczkowskiego Mój barbarzyńca | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

12.45 – 13.25 Wilno na gitarę klasyczną | Koncert gitarowy w wykonaniu dr. Marcina Kozioła z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

13.30 – 14.10 U Birutė w Wilnie | Rozmowa z Marią Duszką i Birutė Jonuškaitė wokół dwujęzycznego tomiku poezji Wolność chmur / Debesų laisvė | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

14.15 – 15.00 Młode etiudy wileńskie | Spotkanie z młodymi wilnianami o ich życiu i twórczości wokół wielokulturowego Wilna | Dovilė Veličko, Tomasz Rogoża, Tomas Tamošiūnas | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

15.15 – 16.00 Wilno jako Jerozolima Północy | Rozmowa z dziennikarką wileńską Iloną Lewandowską na temat jej książki Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów / Taip dabar elgiasi dorieji. Žydus gelbėję Vilniaus krašto lenkai oraz autorką litewską Anetą Anrą o jej książce Jehudit. Pasaulis galėtų būti toks gražus / Jehudit. Świat mógłby być taki piękny | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Emisja poprzez telebim | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

16.00 – 16.30 Jak się masz sąsiedzie? | Rozmowa z Eweliną Mokrzecką – laureatką tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy polonijnych, autorką podcastu PolskiMeet, dziennikarką radia oraz telewizji LRT, w tym współautorką programu polskiego w litewskiej telewizji Jak się masz sąsiedzie? | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Emisja poprzez telebim | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk