Imprezy

Festiwal „Wilno w Gdańsku”

InfoGdansk
2 września, 2022

Interdyscyplinarny festiwal kulturalny podkreśla wielowątkowe związki łączące Wilno z nadmotławskim miastem. Przez kilka dni odbywać się będą spotkania literackie, koncerty, wystawy, dyskusje i pokazy filmowe.

Formułę festiwalu ciekawie poszerzy Jarmark Wileński z bogatą ofertą wyrobów regionalnych.

Tegoroczna 19. edycja festiwalu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września.

Związki Gdańska z Wileńszczyną

Po zakończeniu II wojny światowej nastał czas realizacji podjętych przez tzw. Wielką Trójkę ustaleń, stąd przesiedlenia setek tysięcy ludności ze wschodniej części przedwojennej Rzeczypospolitej. W zniszczonym Gdańsku nowego życia szukało wielu mieszkańców Wilna i okolic – w kolejnych latach mieli odegrać wybitną rolę w dziejach, nauce i kulturze nadmotławskiego miasta.

Kresowi przesiedleńcy uczestniczyli w odbudowie zabytkowego centrum Gdańska, na przykład rzeźbiarz Alfons Łosowski z wielkim zaangażowaniem podjął się żmudnej rekonstrukcji Złotej Kamienicy – jednego z najwspanialszych zabytków gdańskiej architektury renesansowej.

Natomiast kadra Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie wybitnie zasłużyła się w organizacji i działaniu gdańskiej Akademii Medycznej. Zrządzeniem losu blisko tej uczelnianej placówki powstała siedziba doskonale kojarzonego Teatru Miniatura, który pod nową nazwą kontynuował tradycje Wileńskiego Teatru Łątek.

Wileńskim kręgom miasto zawdzięczało też wysoki poziom literackiej twórczości, do czego przyczynił się na przykład Zbigniew Żakiewicz. Natomiast komiksy Janusza Christy do dzisiaj bawią niezliczone rzesze najmłodszych czytelników. Warto też wspomnieć o popularyzatorskiej aktywności prof. Andrzeja Januszajtisa, czy też wileńskich korzeniach wieloletniego prezydenta miasta Pawła Adamowicza.

Kresowi przybysze dali więc zniszczonemu miastu wiele ciekawych idei i impulsów do dalszego rozwoju. Nieprzypadkowo więc w sierpniu 1998 roku władze samorządowe Wilna i Gdańska podpisały porozumienie o szeroko ujmowanej współpracy.

Początek kresowej odsłony gdańskiej historii ciekawie podkreśla pomnik „W hołdzie Kresowianom”, który został odsłonięty w 2015 roku w pobliżu Bastionu Żubr. Działający wówczas w tym miejscu dworzec kolejowy Kłodno był dla kresowych przesiedleńców pierwszym doświadczeniem gdańskiej przestrzeni.

Zobacz też – Wakacje autem we Włoszech – jak się przygotować?

Gdańsko-wileńskich związków jeszcze nie koniec. W dwóch gdańskich świątyniach (kościół Mariacki oraz Najświętszego Serca Jezusowego) zobaczyć można wizerunki Matki Bożej Ostrobramskiej – znaczenie tego obrazu w dziejach kresowej Rzeczypospolitej jest powszechnie znane.

Zatem opinia o Gdańsku jako najbardziej wileńskim mieście na świecie (oczywiście poza Wilnem) nie powinna dziwić.

Program Festiwalu „Wilno w Gdańsku”

Szczegółowy program imprezy na stronie Urzędu Miasta:

https://www.gdansk.pl/akcja/pdf/202208194437/wilnowgdan-sku-2022