Imprezy

Dzień otwarty w Centrum Herdera

InfoGdansk
21 września, 2023
Zdjęcie: Dzień otwarty w Centrum Herdera.

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się w najbliższą sobotę (23 września) w siedzibie instytucji przy ulicy Ogarnej 26.

Pozawydziałowa placówka Uniwersytetu Gdańskiego proponuje w tym dniu edukacyjny spacer i ciekawe wykłady. Impreza odbędzie się przy współpracy z Biblioteką Filia Gdańska działającą przy doskonale kojarzonej ulicy Mariackiej.

Dzień otwarty w Centrum Herdera – program imprezy

Poniżej przedstawiamy program imprezy.

23 września 2023 r.

Godz. 10.00-12.00
prof. Marion Brandt
Spacer pt. „Gdańsk w dziennikach podróży po pierwszym rozbiorze Polski”
Miejsce spotkania: Centrum Herdera UG, Gdańsk ul. Ogarna 26

Godz. 12.00-13.30
Prowadzenie: Barbara Piórkowska i dr Janusz Mosakowski
Milczące koleżanki Herdera. Wykształcone kobiety w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX wieku oraz ich następczynie
Spotkanie na przedprożu Biblioteki Filii Gdańskiej na ul. Mariackiej 42
Spotkaniu towarzyszyć będzie happening na ul. Mariackiej przygotowany przez Projekt Historyczny Garnizon Gdańsk

Godz. 15.00-16.00
Prowadzenie: dr Tomasz Siwiec, dr Anna Kowalewska-Mróz
Prezentacja z dyskusją pt. „Johann Gottfried Herder i świat współczesny”
Miejsce: Centrum Herdera UG, Gdańsk ul. Ogarna 26

Godz. 16.00-17.00
Prowadzenie: dr Tomasz Siwiec
Dyskusja pt. „Cóż nam po filozofii w czasie marnym?”
Miejsce: Centrum Herdera UG, Gdańsk ul. Ogarna 26

 

Z inicjatywy Centrum Herdera w październiku i listopadzie 2023 roku odbędą się ciekawe wykłady dotyczące specyfiki XVIII-wiecznego Gdańska. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wykłady w Centrum Herdera UG

6.10.2023 (piątek) 17.30–19.30
dr Ewa Barylewska–Szymańska
Gdańskie sypialnie w XVIII w. Miejsce snu, życia rodzinnego, towarzyskich spotkań?
Wykład w Centrum Herdera UG, Gdańsk ul. Ogarna 26

13.10.2023 (piątek) 17.30–19.30
dr Magdalena Sacha
Gdańszczanie 1799 roku w oczach Augusta von Lehndorffa
Wykład w Centrum Herdera UG, Gdańsk ul. Ogarna 26

14.10.2023 (sobota) 10.00–12.00
dr Magdalena Sacha
Zwiedzanie Gdańska z hrabią Augustem von Lehndorffem
Spacer, miejsce spotkania: Centrum Herdera, Gdańsk ul. Ogarna 26

27.10.2023 (piątek) 17.30–19.30
dr Dobromiła Maria Rzyska–Laube
O współistnieniu dwóch narodowości – polskiej i niemieckiej na przykładzie polskich ziemian z Pomorza Nadwiślańskiego
Wykład w Centrum Herdera UG, Gdańsk ul. Ogarna 26

24.11.2023 (piątek) 17.30–19.30
dr Janusz Mosakowski
Opowiedzieć miejskie legendy – gdańscy naśladowcy Johanna Gottfrieda Herdera
Wykład w Centrum Herdera UG, Gdańsk ul. Ogarna 26

 

Działalność Centrum Herdera UG

Czym zatem jest kilkukrotnie już przywoływane Centrum Herdera? Instytucja działa jako pozawydziałowa jednostka Uniwersytetu Gdańskiego i zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o niemieckim języku osadzonym w szerszym kontekście kulturowym. Założone cele realizowane są poprzez działalność ogólnodostępnych czytelni i biblioteki oraz ciekawe projekty edukacyjne i kulturalne.

Centrum Herdera organizuje również wielopoziomowe kursy językowe, a od 2022 roku działa jako certyfikowane Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego. Dzięki współpracy ze wspomnianą organizacją odbywa się sporo ciekawych działań i inicjatyw, a i sam patron Johann Wolfgang Goethe też był pośrednio z Gdańskiem związany. Niemiecki poeta przyjaźnił się z wybitnym filozofem Arturem Schopenhauerem i był częstym gościem w weimarowskim salonie artystyczno-literackim prowadzonym przez matkę filozofa.

W Centrum Herdera odbywają się też spotkania dotyczące Gdańska i jego niemieckojęzycznej przeszłości. Bogatą formułę działania poszerzają warsztaty językowe i kulturowe, lekcje biblioteczne dla uczniów, wieczorki literackie i dyskusyjne oraz spotkania z pisarzami.

Zobacz też – Jakie są korzyści z wykorzystania toreb reklamowych w marketingu

Dzieje placówki są stosunkowo niedługie. W warunkach Polski Ludowej nauka języka niemieckiego na uniwersyteckim poziomie była z przyczyn ideologiczno-politycznych niemożliwa. Dopiero w 1989 roku w strukturach Uniwersytetu Gdańskiego powstał Instytut Filologii Germańskiej, którego edukacyjna oferta natychmiast przykuła zainteresowanie i wielki napływ kandydatów. Jako poszerzenie edukacyjnej formuły zaproponowano działalność fundacji, której nazwę zaproponowała Nelly Marianna Wannow – pierwszy konsul zjednoczonych Niemiec w Gdańsku, do tego z urodzenia gdańszczanka i autorka wspomnień wartych przeczytania i zapamiętania.

Akt założycielski Fundacji Herdera spisano pod koniec lutego 1991 roku, podpisy na dokumencie złożyli między innymi ówcześni prezydenci Lech Wałęsa oraz Richard von Weizsäcker.
Otwarcie Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego nastąpiło 23 maja 1995 roku, w uroczystości udział wzięli między innymi pisarz-noblista Günter Grass oraz pisarka Christa Wolf.

Placówka działa w zabytkowej kamienicy przy ulicy Ogarnej 26, zatem w przestrzeni odbudowanego z wojennych zniszczeń Głównego Miasta.

Kim był Johann Gottfried Herder

Osoba patrona doskonale pasuje do edukacyjnego charakteru uniwersyteckiej placówki. Johann Gottfried Herder (1744-1803) urodził się w Morągu (wtedy Mohrungen) i zapisał się w europejskich dziejach jako wybitny pisarz, teolog i filozof historii. Jego działalność wywarła znaczny wpływ na rozwój społeczny w oświeceniowej epoce.

Zobacz też – Z odzieżą fitness po siłę i zdrowie

Johann Gottfried Herder w swym pionierskim podejściu zarysował nowe kierunki rozwoju nauk językowych i społecznych. Na szczególną uwagę zasługuje jego pełne szacunku i życzliwości podejście do ludności pochodzenia słowiańskiego, której jako jeden z pierwszych badaczy nadał znaczenie w szeroko pojętym nurcie historii.

Zobacz też – Jak wybrać meble do kawiarni?

Herder wiele uwagi poświęcił badaniom czynników definiujących naród, szczególnie języka, folkloru i sztuki ludowej. Jego dociekania zainspirowały między innymi braci Grimm, zapamiętanych dzięki baśniom, które opracowali na podstawie wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych.

INFORMACJE
Dzień otwarty w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego;
ul. Ogarna 26, ul. Mariacka 42;
Data: 23 września 2023 r., godz. 10.00-17.00
Więcej informacji:
https://herder.ug.edu.pl/2023/07/14/dzien-otwarty-centrum-herdera-ug-23-09-2023/