11 marca, 2016 | InfoGdansk
Budynek wzniesiono w drugiej połowie XIX wieku jako magazyn torped. O tym dawnym przeznaczeniu mówi napis „Torpedo Lagerhaus” zachowany na północnej fasadzie zabytku. Po tragicznym ...
9 marca, 2016 | InfoGdansk
Pierwsza wzmianka o opisywanej okolicy pochodzi z 1277 r. W późniejszych pisemnych przekazach znaleźć można informacje o nieźle prosperującej karczmie. Rejon początkowo określano mianem Klumping, ...
1 marca, 2016 | InfoGdansk
To pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta Gdańska. Inicjatorem budowy był burmistrz Bartłomiej Schachmann, który podobnie jak inni bogaci i światli gdańszczanie żywo interesował ...
1 8 9 10