Rozmaitości

Usuwanie szkód po pożarze. Jak skutecznie wyczyścić ściany po pożarze?

InfoGdansk
20 grudnia, 2022

Pożar w mieszkaniu, domu czy fabryce oznacza zazwyczaj poważne straty materialne i finansowe. Koszty takiego nieprzewidzianego zdarzenia można jednak znacząco zredukować, a dzięki przemyślanym działaniom sprawnie przywrócić zniszczoną nieruchomość do stanu używalności.

W takiej sytuacji warto skorzystać z usług firmy specjalistycznej, której fachowość, doświadczenie i dostęp do drogiego sprzętu ułatwią usuwanie szkód powstałych w wyniku pożaru.

Dlaczego usunięcie szkód pożarowych jest bardzo ważne

Każdy pożar stanowi wydarzenie nieprzewidziane, traumatyczne i niebezpieczne. Oznacza też wysokie koszty, utratę mienia i miejsca zamieszkania, a w przypadku zakładów straty magazynowe i produkcyjne przestoje. Dlatego wartro do usuwania skutków pożaru przystąpić bez zbędnej zwłoki, dzięki temu rosną szanse na uratowanie uszkodzonego obiektu, czy też minimalizację wysokich kosztów i strat.

Kiedy przystąpić do sprzątania i usuwania skutków pożaru? Nie od razu, trochę cierpliwości również się przyda. Po ugaszeniu ognia przez Straż Pożarną wydarzenie jest zgłaszane policji, następnie musi nastąpić odłączenie obiektu od sieci gazowej i elektrycznej. Potem do szczegółowych oględzin przystępuje rzeczoznawca, który ocenia przyczyny i skutki pożaru oraz stan uszkodzonego ogniem obiektu. Budynek może grozić zawaleniem, koniecznością może też być wyburzenie nadpalonych ścian wewnętrznych.

W kolejnym etapie wizytę składa rzeczoznawca ubezpieczeniowy, który szacuje poziom szkód i wynikające z nich finansowe zaangażowanie ubezpieczyciela. Dopiero w następnym etapie można rozpocząć przygotowania do czyszczenia i usuwania szkód. Przedwczesne prace mogą niekorzystnie wpłynąć na szacowanie strat i zaniżenie kwoty ubezpieczenia.

Usuwanie szkód pożarowych – co warto wiedzieć?

W temacie sprzątania i usuwania szkód pożarowych nie powinno szukać się oszczędności. Taką finansową pokusą może być rezygnacja z usług zewnętrznych i samodzielne uprzątnięcie pogorzeliska. Warto jednak pamiętać – w zniszczonych ogniem pomieszczeniach nietrudno o silnie toksyczne substancje, którymi zazwyczaj w takich przypadkach nasycone są ściany, podłogi, tekstylia i tapicerki. Z użyciem podręcznych środków i „domowych” metod usunięcie niebezpiecznych chemikaliów jest niemożliwe, a prace prowadzone bez drogiej zabezpieczającej odzieży są po prostu bardzo niebezpieczne.

Nieznajomość tematu oznacza też długi czas i tak nieskutecznego sprzątania, a pobyt w prowizorycznie sprzątniętych pomieszczeniach grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Zatem zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnej i wyspecjalizowanej firmy sprzątającej.

Sprzątanie po pożarze Gdańsk – sprawdź tutaj

Usuwanie szkód pożarowych – etapy działania
Skuteczne usunięcie szkód tego rodzaju wymaga zachowania określonej kolejności działań.

W pierwszym etapie należy usunąć wszystkie meble i sprzęty i to również takie bez widocznych nadpaleń i uszkodzeń. Zniszczone sprzęty muszą zostać oddane do utylizacji, dlatego warto zaangażować firmę, której zakres działania obejmuje też utylizację niebezpiecznych odpadów.

Po uprzątnięciu należy przystąpić do czyszczenia ścian i sufitów z sadzy i innych zabrudzeń. Metod działania nie brakuje, jedną z takich jest na przykład użycie roztworu ciepłej wody z pokruszonym mydłem malarskim i następnie wielogodzinne szorowanie brudnych powierzchni. Ze względu na pracochłonność tej metody częściej stosuje się czyszczenie z użyciem suchego lodu. Praca niezbędnego sprzętu wiąże się z niemałym wydatkiem, ale oznacza wysoką skuteczność i wielkie oszczędności czasowe.

Kolejny etap obejmuje tak zwaną dekontaminację, czyli dezaktywację wszystkich niebezpiecznych związków chemicznych.

Jak usunąć nieprzyjemny zapach spalenizny i dymu? Wietrzenie niewiele pomoże, najczęściej stosowaną metodą jest ozonowanie, które skutecznie eliminuje zapachowe wspomnienie pożaru. Konieczne jest również dokładne oczyszczenie i zdezynfekowanie przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Specjalistyczna firma zewnętrzna sprawnie i fachowo przygotuje raport i dokumentację dotyczące szkód i kosztów ich usunięcia. Takie formalności znacząco ułatwią rozliczenie z firmą ubezpieczającą.

Powodów przemawiających za zaangażowaniem specjalistycznej firmy jest zatem sporo. Sprawne usunięcie szkód pożarowych ułatwi przeprowadzenie prac remontowych, ograniczy też przestoje i związane z nimi koszty.