Niedaleko

Rzeka Reda

InfoGdansk
29 kwietnia, 2020
Zdjęcie: Rzeka Reda na terenie rezerwatu Beka.

Długość tej ciekawej rzeki wynosi 51 kilometrów, a powierzchnia jej dorzecza 485 km². Źródło znajduje się w Puszczy Wierchucińskiej w okolicach Strzebielina, następnie nurt zasila jezioro Stare Orle i następnie płynie Kanałem Redy. Na trasie rzeki kilka ciekawych miejscowości, ich opisy nieco niżej.

Wspomniany kanał został przekopany w drugiej połowie XIX wieku, przez wiele kolejnych dekad z jego użyciem transportowano barkami kredę jeziorną do wejherowskiej cementowni. Transportowa funkcja kanału ustała w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, jego nurt stanowi obecnie popularny szlak kajakowej rekreacji.

Rzeka Reda – raj dla kajakarzy

Od strony prawej Redę zasilają dopływy: Bolszewka z Gościcinką i Cedron, a od lewej Słuszewska Struga.

Ujście opisywanej rzeki jest natomiast obszarem o unikatowej wartości przyrodniczej i dlatego zostało w 1988 roku ustanowione faunistycznym rezerwatem przyrody.

W przebiegu rzeki Redy spore walory krajobrazowe, doceniane między innymi przez kajakarzy i wędkarzy. Kajakarze szczególnie komplementują odcinek między Wejherowem i miastem Redą. Tam opisywana rzeka na 17 kilometrach długości wykonuje około stu malowniczych meandrów, czyli wodnych zakoli.

Rzeka Reda przedziera się wtedy przez granice dwóch kompleksów leśnych, dlatego nad jej korytem zwieszają się gałęzie drzew, a brzegi pokrywają gęste pasy zarośli. Warto też pamiętać – trasa spływu kajakowego tylko do granicy rezerwatu przyrody „Beka”, zatem z wyłączeniem ujściowego odcinka opisywanej rzeki.

Reda przy swoim ujściu do Zatoki Puckiej tworzy rozległą deltę, w której dogodne warunki rozwoju znalazła roślinność halofilna – przystosowana do środowiska o silnie zasolonym podłożu. Ujście rzeki jest też ostoją ptactwa wodnego.

Nazwa rezerwatu „Beka” nawiązuje do porzuconej i niemal całkowicie zapomnianej osady, o jej dawnym istnieniu przypomina wysokie zadrzewienie oraz samotny krzyż ustawiony nad morskim brzegiem. W tym wyjątkowo malowniczym fragmencie rezerwatu widoczny też dawny stożek napływowy nieistniejącego ujścia Redy.

W nurcie opisywanej rzeki spotyka się okonie, minogi rzeczne i strumieniowe. Natomiast w odcinku ujściowym występują ryby dwuśrodowiskowe: sieja, troć wędrowna i węgorz.

Reda niegdyś swoje wody wprowadzała do Zatoki Puckiej przez kilka naprzemiennie pojawiających się odnóg. Od połowy XIX wieku rolę głównego ujścia przejęło ramię północne. Wtedy też z myślą o potrzebach rolnictwa nastąpiła regulacja jego przebiegu. Wspomniane ramię stopniowo dziczeje i coraz bardziej upodabnia się do naturalnej rzeki.

Ciekawe miejsca wzdłuż rzeki Redy

Kniewo
Dawna wieś królewska z wyjątkowo dochodowego starostwa puckiego. Atrakcją miejscowości jest Strusia Farma, chętnie odwiedzana przez rodziny z dziećmi.

Jezioro Orle
Ten niewielki i niezbyt głęboki akwen był od końca XIX wieku intensywnie wykorzystywany gospodarczo. W jeziorze i jego okolicach stwierdzono występowanie bogatych złóż torfu i kredy. Zasoby kredy jeziornej w podłożu tego jeziora należą do największych w Polsce.

Ze względu na długoletnią eksploatację powierzchnia jeziora Orle powiększyła się, akwen składa się ze starego jeziora i części powstałej w wyniku zalania starych wyrobisk.

Wejherowo
Opisywana rzeka płynie w północnej części tej ciekawej miejscowości. W połowie XVII wieku w tym miejscu z inicjatywy Jakuba Weyhera powstała osada, w której w kolejnych latach przybywało wspaniałych obiektów architektury sakralnej.

W Wejherowie zobaczyć można jedną z najstarszych fundacji kalwaryjskich w Polsce, kolegiatę pw. Św. Trójcy, ładny rynek i wiele innych ciekawych miejsc i zabytków.

Reda
Podobnie jak Kniewo królewska wieś Reda stanowiła część starostwa puckiego. Dynamiczny rozwój związany był z budową elektrowni jądrowej w Żarnowcu, w tej stosunkowo niewielkiej miejscowości wyrastały wtedy kolejne osiedla mieszkaniowe.

W Redzie i okolicy sporo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, a nawet dla zmotoryzowanych. Wielką atrakcją jest Aquapark przy ul. Morskiej otwarty w lipcu 2016 roku.