Informacje

Poznajmy się! Spotkania wokół sztuki ukraińskiej

InfoGdansk
24 marca, 2022

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na cykl wykładów o sztuce ukraińskiej i jej kontekstach, który został zainicjowany spontanicznie przez gdańskie środowisko historyczek i historyków sztuki, a muzeum objęło go swoim patronatem.

Sztuka ukraińska w Nowym Muzeum Sztuki

Skomplikowane, a nierzadko tragiczne dzieje minionych stuleci, w dużej mierze zdeterminowały zarówno historię sztuki w Ukrainie, jak i losy ukraińskich artystów. Obecna sytuacja niemal fatalistycznie potwierdza aktualność tej tezy. Jednak, jak wiadomo od tysiącleci, INTER ARMA NON SILENT MUSAE / w czasach wojny nie milkną Muzy!

Inicjatywa ma charakter interwencyjny i charytatywny. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek, począwszy od 31 marca do 9 czerwca 2022 r., o godzinie 18:00 w NOMUS – Nowym Muzeum Sztuki, dziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny.

Spotkania wokół sztuki ukraińskiej – program h2

▪️ Między Paryżem a Petersburgiem: ukraińska awangarda pierwszej połowy 20. wieku / Hubert Bilewicz (dr, Instytut Historii Sztuki UG), 31 marca (NOMUS)

▪️ Narodowe Muzeum Historii Ukrainy w II wojnie światowej – na skrzyżowaniu wojny i pokoju/ Liudmyla Rybchenko (dr, Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II wojnie światowej, Kijów), 7 kwietnia (NOMUS)

▪️ Kijów polskich architektów na przełomie 19. i 20. wieku / Hubert Bilewicz (dr, Instytut Historii Sztuki UG),14 kwietnia (NOMUS)

▪️ Secesja ukraińska / Michał Pszczółkowski (dr hab., prof. ASP w Gdańsku), 21 kwietnia (on-line)

▪️ Made in Ukraine. Artyści i artystki z Ukrainy na światowych salonach / Katarzyna Wojtczak (dr, DailyArt Magazine), 28 kwietnia (NOMUS)

▪️ Polsko-ukraińskie więzi artystyczne w pierwszej połowie 20.wieku / Hubert Bilewicz (dr, Instytut Historii Sztuki UG), 5 maja (NOMUS)

▪️ Spojrzenie na Ukrainę kolektywu fotograficznego SPUTNIK PHOTOS/ Mariola Balińska (mgr, Muzeum Narodowe w Gdańsku),12 maja (NOMUS)

▪️ Maxim Kantor: antyputinowska i antywojenna sztuka rosyjsko-żydowskiego dysydenta / Małgorzata Paszylka-Glaza (mgr, Muzeum Narodowe w Gdańsku),19 maja (NOMUS)

▪️ Ze Wschodu na Zachód. Lwowska rzeźba późnego baroku/ Andrzej Woziński (dr hab., prof. UG, Instytut Historii Sztuki UG), 26 maja (NOMUS)

▪️ Architektura zachodniej Ukrainy do końca XVIII wieku – wielonarodowościowe dziedzictwo / Tomasz Torbus (prof. dr hab., Instytut Historii Sztuki UG), 2 czerwca (NOMUS)

▪️ Czarnobylska dystopia: „Atomic Love” Piotra Wyrzykowskiego / Hubert Bilewicz (dr, Instytut Historii Sztuki UG), 9 czerwca (NOMUS)

INFORMACJE
Poznajmy się! Spotkania wokół sztuki ukraińskiej w Muzeum Narodowym w Gdańsku;
NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, ul. Jaracza 14, Gdańsk
Marzec-czerwiec 2022
Wstęp wolny