Rozmaitości

Rynek pracy z GoWork.pl

InfoGdansk
31 stycznia, 2022

Pandemiczne obostrzenia związane z wirusem COVID-19 oznaczały spore komplikacje w wielu sektorach gospodarki, znacząco wpłynęły też na funkcjonowanie rynku pracy.

Z drugiej strony – jakiegoś spektakularnego załamania nie było, a dzięki poszukiwaniu innych rozwiązań rozwinęły się nowe perspektywy i możliwości, wśród nich praca zdalna, czy też z rzadka wcześniej stosowane formuły działania lokali gastronomicznych.

Rynek pracy na Pomorzu

W naszej redakcyjnej działalności od wielu lat koncentrujemy się na trójmiejskiej aglomeracji i pomorskim regionie, dlatego poniższe informacje dotyczą właśnie gospodarki i rynku pracy województwa pomorskiego.

Region od dłuższego już czasu uznawany jest za obszar o szczególnych możliwościach i potencjale, co między innymi wynika z wyjątkowo korzystnej lokalizacji, niemal w centrum europejskiego kontynentu. Do tego dochodzi dobrze rozwinięta sieć komunikacyjnych połączeń, ponadto dostępność do przyrody i rozbudowanej oferty rozrywkowo-kulturalnej, czyli tematów o większym znaczeniu niż mogłoby się wydawać.

Zatem pomorska przestrzeń sprzyja pracodawcom i pracownikom, w województwie pomorskim funkcjonuje ponad 300 tys. podmiotów gospodarczych – wielkich korporacji o międzynarodowym zasięgu działania, do tego średnich i małych firm z branż tradycyjnych oraz tych uznawanych za nowoczesne i rozwojowe – IT, inżynierii i automatyki, informatyki i robotyki.

Do tego dochodzi szeroko rozwinięta branża turystyczna z hotelami, gastronomią i usługami. Pomimo pandemicznych ograniczeń podmioty z tej branży poradziły sobie nadspodziewanie przyzwoicie.

Jak wygląda temat ofert pracy w Gdańsku? W 2019 roku odnotowano historycznie najniższy poziom pomorskiego bezrobocia – bez pracy w tym roku przeciętnie pozostawało 4,4% osób w wieku produkcyjnym.

Epidemia jednak tym znakomitym wskaźnikiem trochę zachwiała i na koniec 2021 roku raportowano o 6% poziomie bezrobocia. Pomorskie urzędy pracy odnotowały za to ciekawy wzrost ofert zatrudnienia.

Dramatycznego skoku bezrobocia zatem nie było, co wynika zapewne z rozwiniętego rynku pracy i rozwoju nowych form aktywności zawodowej. Ze względu na rozbudowany sektor usług informatycznych, finansowych i księgowych – pracy zdalnej w gdańskich firmach nie brakuje.

Niepokoić mogły natomiast nastrój niepewności i poczucie nieprzewidywalności, pandemiczne ograniczenia były bowiem wprowadzane nagle, bez możliwości podjęcia wcześniejszych i głębszych przygotowań.

Rynek pracy w Gdańsku i na Pomorzu dzielnie się trzyma, o czym zapewne decyduje też działalność zaawansowanych platform łączących potrzeby pracodawców z zawodowym potencjałem pracowników. Ogłoszenia o pracę w Gdańsku Gowork – na tej platformie ofert i możliwości przyspieszenia zawodowej kariery rzeczywiście nie brakuje.

Praca zdalna – za i przeciw

W przedpandemicznym okresie praca zdalna była rozwiązaniem dobrze znanym, ale firmy jakby nie do końca dostrzegały i doceniały możliwości tego sposobu zawodowego funkcjonowania. Po pandemicznych zawirowaniach formuła pracy zdalnej dla wielu przedsiębiorstw stała się koniecznością, decydującą o dalszych możliwościach działania i często rynkowego przetrwania.

Zalet pracy zdalnej nie brakuje. Taka formuła może dla pracodawcy być jedyną szansą pozyskania wysokiej klasy specjalistów, mieszkających w innym mieście, kraju, czy nawet na odległym kontynencie!

Nie bez znaczenia jest też redukcja kosztów działalności biurowej, w przypadku większych firm oszczędności mogą sięgać wielomilionowych pułapów. Natomiast pracownicy doceniają wynikającą z braku dojazdów oszczędność czasu i mniejsze rygory tzw. dress code, które nie wszystkim przecież odpowiadają.

W coraz bardziej zakorkowanym nadmotławskim mieście – praca zdalna w gdańskich firmach daje możliwości warte rozważenia i uwagi.

Związanych z pracą zdalną mankamentów i ograniczeń też jednak nie brakuje. Taka formuła pracy wymaga szczególnej motywacji i dyscypliny. Łatwo też o męczące zmieszanie życia prywatnego z tym zawodowym.

Brak żywej realnej interakcji z innymi pracownikami, ograniczona wymiana wiedzy, doświadczeń i emocji – obniża organizacyjną siłę przedsiębiorstwa. Pracodawcy podkreślają też mniejsze możliwości kontroli osób funkcjonujących w trybie pracy zdalnej.

Platforma rekrutacyjna GoWork.pl

W poszukiwaniu ofert pracy w Gdańsku i innych lokalizacjach warto wziąć pod uwagę platformę GoWork.pl, która od prawie dwóch dekad łączy potrzeby pracodawców z potencjałem oferowanym przez pracowników.

Na wspomnianym portalu znaleźć można oferty pracy z wielu branż i lokalizacji. Na uwagę zasługuje rozbudowana sekcja opinii, na opisywanej stronie aż 4 mln wpisów dotyczących pracodawców. Również tych nieuczciwych, oderwanych od rynkowych realiów i ogólnie respektowanych zasad i wartości. Takich podmiotów nadal niestety nie brakuje…

Z platformą GoWork.pl współpracuje 11 tys. firm, portal oferuje też szeroko rozbudowane narzędzia prezentacji i działań wzmacniających firmową markę i jej rozpoznawalność. Do tego dochodzi szeroko rozbudowana sekcja blogowa z artykułami dotyczącymi wielu aspektów rynku pracy.

W trakcie szukania pracy, ale też potrzeby prezentacji firmy jako miejsca atrakcyjnego pod zawodowym względem – warto uwzględnić GoWork.pl oraz związane z platformą możliwości i zasoby.