Zabytki

Kamienice królewskie

InfoGdansk
2 kwietnia, 2016
Zdjęcie: Kamienice Królewskie przy Długim Targu

Teoretycznie polskim królom przysługiwała własna, niezależna kwatera, jednak nieufni gdańszczanie przez długi czas uchylali się od obowiązku budowy królewskiej rezydencji. Monarchom przyznano ostatecznie budynek Bramy Zielonej, jednak ze względu na uciążliwości portowego otoczenia królowie z tej lokalizacji nie korzystali.

Narodziny Aleksandra Sobieskiego

Z biegiem lat utarła się tradycja królewskich kwaterunków w ciągu kamienic (nr od 1 do 4) przy Długim Targu. Było to miejsce o znacznie większym prestiżu i położone w pobliżu miejskiego ratusza.

W budynkach gościli polscy monarchowie: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, August II i Stanisław Leszczyński. Pierwszy budynek służył zazwyczaj damom dworu, królowie kwaterowali w kamienicy funkcjonującej pod adresem Długi Targ 2. W tym budynku 9 września 1677 roku urodził się Aleksander, syn króla Jana III Sobieskiego. W kolejnych budynkach urzędowała reszta monarszej świty: urzędnicy, dworzanie, medycy itd.

Opisywane kamienice tworzą ciąg o wielkich walorach historycznych i architektonicznych. Najbardziej efektownie prezentuje się budynek przy Długim Targu 3, barokowy wystrój fasady powstał najprawdopodobniej według koncepcji Andreasa Schlütera Młodszego. W elewacji wiele wyrafinowanych detali, m.in. postacie kariatyd i atlantów podtrzymujących głowice pilastrów.

Przed ciągiem kamienic zobaczyć można wielkie przedproże, przed budynkiem nr 2 autentyczna płyta z 1577 r.