26 listopada, 2019 | InfoGdansk
Przyjazd Margaret Thatcher do Polski był wydarzeniem o wielkiej randze i takim też znaczeniu, tylko tak można ocenić pierwszą wizytę szefa brytyjskiego rządu w naszym ...
26 listopada, 2019 | InfoGdansk
Niezależna diecezja gdańska została powołana do życia bullą papieską „Universa christifidelium cura” z 30 grudnia 1925 roku, a pierwszym biskupem został ks. Edward O'Rourke – ...
13 listopada, 2019 | InfoGdansk
Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska dotychczasowy kościelny podział terytorialny nie pokrywał się z nowym porządkiem politycznym, stąd też zabiegi o utworzenie niezależnej diecezji gdańskiej. 3 stycznia ...
13 listopada, 2019 | InfoGdansk
Zakończenie I wojny światowej przyniosło odbudowę polskiej państwowości, ale wskutek sprzeciwu brytyjskiej dyplomacji miasto Gdańsk nie zostało włączone w granice Rzeczypospolitej. Głównym sprawcą brytyjski premier ...
8 listopada, 2019 | InfoGdansk
Uroczystość odbyła się 12 stycznia 1976 roku, budowa promu na zamówienie Żeglugi Gdańskiej dobiegła końca. Promowa jednostka powstała w Szczecińskiej Stoczni Rzecznej "Odra" i była ...
1 7 8 9 10