22 lutego, 2018 | InfoGdansk
Wystawa czasowa w Muzeum II Wojny Światowej dotyczy tragicznych losów polskich jeńców wojennych w sowieckiej niewoli. Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow wojska Związku Radzieckiego wkroczyły w dniu ...
15 lutego, 2018 | InfoGdansk
Przez długie stulecia kamienne przedproża decydowały o unikatowości ulic nadmotławskiego miasta. Tarasy pełniły funkcje użytkowe i reprezentacyjne, nieodłącznie towarzyszyły im fantazyjnie stylizowane rzygacze, pracowicie odprowadzające ...
29 grudnia, 2017 | InfoGdansk
Unikatowe fotografie zobaczyć można w sali wystaw czasowych Muzeum II Wojny Światowej. Autorem zdjęć Henryk Poddębski, który jako warszawski fotograf chętnie ujmował w kadr kresowe ...
20 grudnia, 2017 | InfoGdansk
Na wystawie przedstawienie fenomenu prywatnej religijności późnośredniowiecznych Niderlandów, gdzie wierni szukali też osobistej wiary poza liturgicznym obszarem i jakby dalej od formalnej narracji hierarchicznego Kościoła. ...
20 grudnia, 2017 | InfoGdansk
Obraz „Sąd Ostateczny” powstał w brugijskiej pracowni Hansa Memlinga, transportowany drogą morską do Florencji po śmiałym ataku kaprów gdańskich trafił ostatecznie do Gdańska. Tu przez ...
1 37 38 39 40 41 43