31 stycznia, 2017 | InfoGdansk
O świątyni dla katolików z tej części Gdańska myślano już na początku XX wieku. Komitet budowy kościoła powstał  w 1909 roku, ale do budowy przystąpiono ...
22 grudnia, 2016 | InfoGdansk
Nieduża świątynia została ciekawie wkomponowana w ciąg zabudowy ulicy Łąkowej. Kościół początkowo pełnił funkcję kaplicy szpitala katolickiego działającego w pobliżu od połowy XIX stulecia. Kaplicę ...
22 grudnia, 2016 | InfoGdansk
W dziejach tej świątyni krzyżuje się wiele wątków szerszego nurtu historii.... W XIII stuleciu książęta pomorscy nadali okolicę diecezji włocławskiej, w kolejnych wiekach chętnie się ...
22 grudnia, 2016 | InfoGdansk
Pod koniec XIV wieku na wschód od ówczesnego Gdańska powstał szpital dla zakaźnie chorych. Dla zmniejszenia ryzyka epidemii takie przybytki lokowano poza obszarem miejskiej zabudowy. ...
21 grudnia, 2016 | InfoGdansk
To jedyny barokowy kościół gdańskiego Śródmieścia. Świątynia powstała w latach 1678-81 z inicjatywy tutejszych katolików wspartych przez króla Jana III Sobieskiego. W XVII stuleciu gdańscy ...
1 2 3 4 5 6