28 grudnia, 2016 | InfoGdansk
Dzieje oruńskiego pałacyku są ściśle związane z historią pobliskiego parku. Ozdobny ogród powstał w XVI wieku i był ceniony m.in. ze względu na walory krajobrazowe. ...
28 grudnia, 2016 | InfoGdansk
Baszta powstała w połowie XIV wieku, grubość murów (w dolnych partiach aż 4 metry) i wysoko zamieszczone okna wskazują na plany budowy znacznie wyższej wieży. ...
22 grudnia, 2016 | InfoGdansk
Nieduża świątynia została ciekawie wkomponowana w ciąg zabudowy ulicy Łąkowej. Kościół początkowo pełnił funkcję kaplicy szpitala katolickiego działającego w pobliżu od połowy XIX stulecia. Kaplicę ...
22 grudnia, 2016 | InfoGdansk
W dziejach tej świątyni krzyżuje się wiele wątków szerszego nurtu historii.... W XIII stuleciu książęta pomorscy nadali okolicę diecezji włocławskiej, w kolejnych wiekach chętnie się ...
22 grudnia, 2016 | InfoGdansk
Pod koniec XIV wieku na wschód od ówczesnego Gdańska powstał szpital dla zakaźnie chorych. Dla zmniejszenia ryzyka epidemii takie przybytki lokowano poza obszarem miejskiej zabudowy. ...
1 5 6 7 8 9 23