14 marca, 2016 | InfoGdansk
Obiekt powstał pod koniec XV stulecia, obecnie jest to najdalej na północ wysunięta gdańska brama wodna. Nie zawsze tak było, ale po ostatniej wojnie zaniechano ...
14 marca, 2016 | InfoGdansk
Obiekt został zbudowany na fundamentach krzyżackiej Baszty Rybackiej, która wzmacniała południowo-wschodni narożnik zamkowych fortyfikacji i przy okazji przypominała mieszczanom o zakonnej zwierzchności nad miastem. Przebudowa Baszty ...
11 marca, 2016 | InfoGdansk
Most oddano do użytku w 1905 roku, zatem był to obiekt techniczny o przeszło stuletniej historii, bardzo intensywnie eksploatowany. Środkowe przęsło kiedyś obracano, dzięki temu ...
11 marca, 2016 | InfoGdansk
Budynek wzniesiono w drugiej połowie XIX wieku jako magazyn torped. O tym dawnym przeznaczeniu mówi napis „Torpedo Lagerhaus” zachowany na północnej fasadzie zabytku. Po tragicznym ...
11 marca, 2016 | InfoGdansk
Obszar zakładów jest słabo zakotwiczony w świadomości mieszkańców miasta Gdańska, tymczasem to niezwykły kompleks fabryczny o wielkich walorach urbanistyczno-architektonicznych. Dwie największe hale produkcyjne na Pomorzu Gdańskim Zakłady ...
1 17 18 19 20 21 23