20 grudnia, 2017 | InfoGdansk
Obraz „Sąd Ostateczny” powstał w brugijskiej pracowni Hansa Memlinga, transportowany drogą morską do Florencji po śmiałym ataku kaprów gdańskich trafił ostatecznie do Gdańska. Tu przez ...
13 grudnia, 2017 | InfoGdansk
Przestrzeń oliwskiej dzielnicy po raz kolejny wypełniła się bogactwem świątecznej tematyki. Podobnie jak w 2016 roku powstała iluminacja Parku Oliwskiego, jej instalacja wcale nie była ...
30 listopada, 2017 | InfoGdansk
Wystawę ciekawych zdjęć zobaczyć można w Gdańskiej Galerii Fotografii. Nastrojowe prace artystycznie dokumentują zachowane pozostałości po luterańskiej ludności kaszubskiego regionu. Splot konfesji katolickiej i ewangelickiej na ...
27 listopada, 2017 | InfoGdansk
Wystawa opowiada o dziejach i zasługach społeczności protestanckiej mieszkającej niegdyś w Gdyni i jej okolicach. Nieprzypadkowo wernisaż wystawy odbył się pod koniec 2017 roku, bo ...
19 listopada, 2017 | InfoGdansk
Wernisaż tej wystawy odbył się w dniu 31 X 2017 roku, zatem dokładnie pięćset lat po odważnym wystąpieniu Marcina Lutra, skromnego augustianina urodzonego w niemieckim ...
1 18 19 20 21 22 24