Sierpień 3, 2016 | InfoGdansk
Celem projektu wejście na najważniejsze gdańskie punkty widokowe i zebranie pieczątkowych potwierdzeń. Pieczątki zbierane do okolicznościowej i ładnie wydanej książeczki, w jej treści opis poszczególnych wież ...
1 11 12 13