15 lipca, 2017 | InfoGdansk
Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia plaża w okolicy helskiego portu wojennego była obszarem o cennych walorach przyrodniczych. Pas wydm porastały rzadkie i ciekawe gatunki ...
7 lipca, 2017 | InfoGdansk
W tym stosunkowo nowym obiekcie dydaktycznym wystawy poświęcone morświnom – mało znanym i coraz rzadszym waleniom bałtyckim. W 2014 roku bałtycką populację morświnów oszacowano na zaledwie ...
3 lipca, 2017 | InfoGdansk
Przez kilka powojennych dekad koniec helskiego półwyspu nie był turystycznie udostępniany, w tym obszarze funkcjonowały jednostki wojskowe, teren był uznawany za kluczowy w obronnym systemie ...
3 lipca, 2017 | InfoGdansk
Przez wiele powojennych dziesięcioleci cypel helski był turystycznie niedostępny, przyczyną funkcjonowanie wielu jednostek wojskowych i znaczenie okolicy w obronności tej części Wybrzeża. Skorzystała z tego ...
19 maja, 2017 | InfoGdansk
W helskiej przestrzeni mnóstwo nawiązań do tematyki obrony półwyspu z września 1939 roku. Oddziały hitlerowskie przejęły polskie stanowiska dopiero 2 października, był to zatem najdłużej ...
1 29 30 31 32 33 34