19 listopada, 2018 | InfoGdansk
W ramach tej instytucji działa 27 placówek bibliotecznych w Gdańsku oraz czytelnie i pracownie specjalistyczne: Biblioteczny Ośrodek Informacji, Pracownia Regionalna, Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych ...
7 maja, 2018 | InfoGdansk
O potrzebie powołania miejskiej biblioteki mówiono od połowy XVI wieku, gdy Gdańsk stał się największym portem regionu bałtyckiego i znaczącym ośrodkiem nauki, kultury i sztuki. ...
12 kwietnia, 2018 | InfoGdansk
Czasy bibliotecznej nudy i monotonii z wolna odchodzą do przeszłości. W bibliotekach coraz ciekawiej krzyżują się wątki kulturalnej i społecznej aktywności, organizowane są wystawy, wieczory ...
16 marca, 2018 | InfoGdansk
Placówka powstała w 1992 roku z przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, działającego w Gdańsku od połowy lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Nowa formuła była rzeczywiście potrzebna, zmiany ...
16 marca, 2018 | InfoGdansk
Ważna i zasłużona placówka działa w ramach Nadbałtyckiego Centrum Kultury, a przestrzenią jej funkcjonowania jest gotycki kościół św. Jana. Instytucja powstała w 1995 roku dzięki porozumieniu ...
1 2 3 4